Koostöö

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) regulaarsed kokkusaamised toimuvad kord kuus. Selleks kinnitab nõukogu iga-aastase tegevuskava.

Omavahel kohtuvad ka rakenduskõrgkoolide õppeprorektorite ja kvaliteedijuhtide töögrupid, kes oma valdkonna teemasid arutavad ning kogemusi vahetavad, saades selleks aeg-ajalt sisendit RKRN-lt.

Ühisturunduse organiseerimisse annavad oma panuse RKRN liikmeskõrgkoolide turundus- ja kommunikatsioonijuhid. Koostöös on valminud rakenduskõrgkoole ja erialasid tutvustav veebileht rakenduskorgharidus.ee, avaldatakse temaatilisi artikleid meedias.