Koostööprojektid

RKRN koostööuuring “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis”

2014. aasta veebruaris valmis RKRN koostöös uuring “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020”. Rakenduskõrgkoolide arengustsenaariume käsitleva uuringuprojekti peamine eesmärk oli koostada rakenduskõrgkoolide koostööd ning arengumudeleid käsitlev raamdokument, mille fookuses on õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamine ning kõrgkoolide vahelise ja rahvusvahelise koostöö edendamine. Uuringu raames analüüsiti Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liikmeskõrgkoolide põhiandmete muutuste dünaamikat aastatel 2008–2012.
Uuringu põhiküsimuseks oli: millised peaksid olema Eesti rakenduskõrgkoolide struktuur ja koostoimemudelid tulevikus, pidades silmas kõrgkoolide põhitegevuste juhtimist, konkurentsivõimet ja väljundi kvaliteeti Euroopa kõrgharidusruumis.
Lisaks Eesti rakenduskõrgkoolide tegevusnäitajate analüüsile koguti andmeid õppereisidelt mitmete riikide rakenduskõrgkoolidesse ja viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud Euroopa Liidu riikide rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogude liikmete ja kõrgharidusekspertidega.
Koostööuuringut toetati EL programmi PRIMUS rahalistest vahenditest.
Tutvu uuringu lõpparuandega lähemalt SIIN!

************

Rahvusvaheline nädal, 1.-5. oktoober 2012

1.-5. oktoobrini 2012 toimuvad Eesti rakenduskõrgkoolides järgmised üritused:

Tartu Kõrgem Kunstikool – Saksa kunstnik Frank Popp’i näitus, workshop’id tudengitega.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor – 1) 1.10.2012 kell 10:00-11:30 Gunnar Piho (St James’s University Hospital, Suurbritannia) loeng “IT revolution: opportunities and challenges”;
2) 4.10.2012 kell 10:00-11:30 Sandra Ricardez Delli (Idrac International School of Management, Prantsusmaa) loeng “Cross Cultural Management in Latin America”.

Tallinna Tehnikakõrgkool – ülelinnaline õpituba loovuse ja ettevõtlikkuse teemadel, ülelinnaline rakenduskõrgkoolides õppivate Erasmus-tudengite kohtumisõhtu.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – 1) 1.10.2012 kell 12:00 rahvusvahelise nädala avamine, Erasmus-õppejõudude loengud (Kreeka, Soome, Norra);
2) 2.10.2012 kell 13:00-15:00 ümarlauad täiskasvanuõppe ja õenduse teemadel;
3) 3.10.2012 kell 11:00-16:00 videokonverents Läti, Leedu, Portugali koostööpartneritega, õenduse ümarlaud;
4) 4.10.2012 kell 12:30-15:30 üliõpilaste kogemused projektitööst ja üliõpilasvahetustest – videokonverents osalejatega Hollandist, Belgiast, Soomest, Norrast, Portugalist. Kell 14:00-16:00 – tervisliku toitumise näitus.

Eesti Lennuakadeemia – 1) 2.10.2012 kell 13:00-15:00 Prof Eugeniusz Cieslak’i (National Defence University Warsaw) loeng “State Aviation in Poland”;
2) 3.10.2012 kell 12:00-13:30 Prof Eugeniusz Cieslak’i loengud “Intensive Project Aviation for Citizen Security and Safety LotSec 2012 Results and Conclusions” ja 13:30-15:00 “Military Aviation in Disaster Response Operations”;
3) 4.10.2012 kell 14:00-16:00 Slovakkia, Türgi ja Poola vahetusüliõpilaste ettekanded oma riigi haridussüsteemi ja erialade kohta.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool – 1) 3.10.2012 kell 10:00-13:00 üliõpilaskonverents “Globalisation of education as a value”; Graciano Nobre Paolo, PhD (Coimbra College of Health Technology, Portugal, asepresident; European Federation of Radiographers Societies asepresident) peaettekanne-videoloeng “Globalisation of education as a value”;
2) 4.10.2012 Tiina Säilä (Tampere UAS, Soome) videoloeng; Alexandra Andre (Coimbra College of Health Technology, Portugal) videoloeng;
3) 4.10.2012 Helder Simões (Coimbra College of Health Technology, Portugal) videoloeng;
4) 4.10.2012 Prof Obreshkova ja Prof Petkova (Plovdiv Medical University, Bulgaaria) loengud “Heavy radon gas – hygienic problem”, “Biological, pharmacological and antioxidant activity of Galanthamine and Derivatives”.

Rahvusvaheline nädal lõpeb 5. oktoobril 2012 rahvusvahelise kõrghariduskonverentsiga “Mergers in Higher Education – Success or Failure?” Kumu kunstimuuseumis Tallinnas.

************