KOHTUMINE KULTUURIKOMISJONIGA

19.11.2019

Täna käis RKRN külas Riigikogu kultuurikomisjonil. Tutvustati valmivat RKRN visioonidokumenti, mis on koostatud rakenduskõrgkoolide poolt ja osaliselt ka sisendi andmiseks riigi üldisesse haridusstrateegia kujundamisse. Arutleti:
*kõrghariduse rahastamismudeli üle, sh rakenduskõrgkoolide teadus-, arendus ja loometegevuse (TAL tegevuse) baasrahastamise puuduse mõjust kõrgkoolide arengule ja institutsionaalse akrediteerimise protsessis,
*akadeemilise personali töötasu tõstmise vajalikkuse üle,
*rakenduskõrgkoolide rolli üle ühiskonnas ja nende tihedast koostööst tööandjatega,
*rahvusvahelistumise nõuetest rakenduskõrgkoolidele ja mobiilsuse teemadel.

Tõdeti, et rakenduskõrgkoole on küll jäänud vähemaks, kuid üliõpilaste arv rakenduskõrgkoolides on viimastel aastatel pigem kasvanud ja kõrgkoolid ise muutunud tugevamaks. Võrreldes varasemate aastatega on rakenduskõrgkoolides täna suurenenud täiskasvanud õppijate hulk, kellest nii mõnelgi on üks kõrgharidus juba olemas, kuid on soov õppida juurde midagi praktilisemat. Ilmneb ka, et nad on tihti vastutustundlikumad oma õpingute lõpule viimises võrreldes mõne noore õppuriga, kes pärast paari kuud õppimist võib kergekäeliselt oma õpingud katkestada eriala mittesobivuse tõttu.

RKRN liikmete poolt pakuti välja, et TAL tegevuste rahastamiseks võiks rakenduskõrgkoolidel olla teatud mudel, näiteks “katamaraan”-rahastus (rahastus, mis sõltub kõrgkooli enda teenimisvõimest), mille abil rakendusuuringuid läbi viia.

Aktuaalse teemana tõstatus tasuline vs tasuta kõrgharidus tulevikus, mis eeldab veel pikka ja põhjalikku läbiarutamist – on valdkondi, kus on võimalik raha küsimine ja on ka neid, kus see ei ole õigustatud kas konkurentsi tõttu (nt naaberriikidega, kus eriala saab tasuta omandada) või siis erialade väga erineva maksumuse tõttu.