Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) tegutseb aastast 1990. RKRN-i tegevuse eesmärgiks on arendada Eestis rahvusvaheliselt väljakujunenud nõudeid arvestavat rakenduskõrgharidust ja osaleda Eesti hariduspoliitika kujundamises.

Portaal sisaldab informatsiooni Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga (RKRN) liitunud kõrgkoolide, uudiste, sündmuste, ühistegevuste ja koostöö kohta. Portaali eesmärgiks on olla oluliseks infokanaliks kvaliteetse rakenduskõrghariduse kui elukestva õppimisvõimaluse tutvustamisel.