Rakenduskõrgkoolide koostööprojekti “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis” esitlus

18.03.2014

Rakenduskõrgkoolide koostööprojekti “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020” esitlus kõrgkoolidele toimus 18. märtsil Paides. Projekti saamisloost ja tulemustest rääkis RKRNi esimees, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, sügisel RKRNi juurde loodud TAL töögrupi töö tulemusi tutvustas Krista Tuulik, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor.
Uuringuprojektis analüüsiti rakenduskõrgkoolide põhinäitajates ajavahemikul 2008-2012 toimunud muutusi, otsiti vastuseid küsimustele, millised on rakenduskõrgkoolide valdkondliku ja/või regionaalse konsolideerimise rahvusvahelised kogemused ja mudelid ning mida on neist kogemustest õppida Eestil ning millised on prognoositavad muutused rakenduskõrghariduse mitmekesistumises aastaks 2020.
Jõuti järeldusele, et binaarne süsteem on kestlik ja rakenduskõrgkoolide arengutrendideks on keskendumine taseme- ning elukestvale õppele ja TAL tegevuse edendamisele. Kõrgharidus tervikuna on ELi riikides koomale tõmbumas.
Kokkuvõtteks tõdeti, et liikumine praeguse RKRNi koostöövormilt suurema integratsiooni suunas tugevdab regionaalse koostöö võimalikkust, paindlikkust õppekavade arengus ja TAL tegevuses ning autonoomias, mis võimaldab erialade sõltumatut arengut.
Projekt on rahastatud programmi Primus vahenditest.