Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitja on selgunud!

17.09.2014

17. septembril kogunes ekspertkomisjon, et valida välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võidutöö. Pingsa arutelu käigus tunnistati võidutööks Pille Hinn’i töö “Kuumpolümeriseeruva akrüüli survetugevus kiirjahutamise järgselt” (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool). Rõhutati tema töö uudsust, rakendatavust ja seost ettevõtlusega, koostööd Tallinna Tehnikakõrgkooliga tulemuste väljatöötamisel ning teema arendamise vajalikkust konkreetses valdkonnas. Loe lähemalt protokolli.

Siin ka lühiintervjuu värske võitjaga:
image003
Palju õnne, oled sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid ja Tallinna Ettevõtlusameti koostöös korraldatava rakenduslike teadus- ja arendustööde 2014. a. konkursi võitja tööga “Kuumpolümeriseeruva akrüüli survetugevus kiirjahutamise järgselt “ ja sulle antakse 2. oktoobril Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul üle auhind! Miks sa otsustasid konkursil osaleda?
Pille Hinn: Minu kursusetöö juhendaja soovitas ning tundus huvitav väljakutse.
Kas hambatehniku eriala täna on populaarne? Miks? Kuidas ise selle eriala valikuni jõudsid?
Pille Hinn: Hambatehniku eriala on populaarne. Sisseastumise konkurss on väga suur, vastu võetakse ainult 12 inimest ning sedagi mitte igal aastal. Pärast keskkooli lõpetamist uurisin edasiõppimisvõimalusi ning hambatehnika eriala tundus kõige huvitavam.
Mis sa arvad, miks seesuguseid konkursse on vaja korraldada?
Pille Hinn: Seesuguseid konkursse on vaja korraldada seetõttu, et inimesed saaksid tunnustust tehtud töö eest.
Kas sa soovitaksid teistelgi tudengitel järgnevatel aastatel konkursist osa võtta? Miks?
Pille Hinn: Soovitaksin teistelgi üliõpilastel järgnevatel aastatel konkursist osa võtta, et ka teised saaksid end proovile panna.

Vaata auhindade jagamisest lähemalt Tallinna ettevõtluspäeva kodulehelt.