Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tulemused

02.10.2020

Selgunud on rakenduslike teadus- ja arendustööde 2020. aasta konkursi võitja. Kokku esitati konkursile kuus tööd erinevatest rakenduskõrgkoolidest:

  • Inge Peetris, Tallinna Tehnikakõrgkool, „Kuidas on realiseerunud projekteeritud A energiatõhususklass kortermaja näitel”
  • Laura Rebane, Tallinna Tehnikakõrgkool, „Elanikelt kogutud segapakendite jäätmete analüüs sõltuvalt kogumissüsteemist ja ringlussevõtust”
  • Vaido Sooäär, Tallinna Tehnikakõrgkool, „Veskiposti arenduse 6 kV elektrivõrgu projekt”
  • Mait Rõõmus, Eesti Lennuakadeemia, „Riskianalüüs mehitamata õhusõidukite käitamisel”
  • Silja Kask, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, „Organisatsioonilise usalduse küsimustiku väljatöötamine”
  • Teet Raudsep, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, „Tarnijate valiku- ja hindamissüsteemi mudeli kohandamine teenusettevõtetele Mainor Ülemiste näitel”

Hindamiskomisjon tõi välja, et kõik konkursile esitatud tööd väärivad esiletõstmist. Tööd on mahukad, hästi vormistatud, hea sõnakasutusega ning tugeva empiirilise osaga.

Võidutööks valiti Vaido Sooääre töö „Veskiposti arenduse 6 kV elektrivõrgu projekt”, mille puhul komisjon tõi välja, et antud töö vastas täielikult hindamiskriteeriumitele ning on hea näide tudengi, kõrgkooli ja ettevõtte koostööst. Töö on koostatud Kaamos Ehitus OÜ tellimusel  firma E-Service AS poolt, kus diplomand sooritas diplomipraktika.  Töö rakenduslik väärtus seisneb Solar Application trafode vajalikkuses päikeseparkidega elektrivõrkudes (Avala elamurajooni on kavandatud Tallinna suurim ja moodsaim päikesepark). Töö eeldas nii sisuliselt kui visuaal-esteetiliselt korrektset lahendust ning koostööd vastavate partneritega. Valminud töö põhjal on ettevõttel (E-Service) müüa uudset insenerlahendust.

Vaido Sooäär:Teema valik sai alguse mõttest teha midagi, mis pakuks endale huvi ja millest oleks kasu ka tulevikus. Antud projekti käigus oli erinevaid väljakutseid, millest võiks esile tõsta hoonesisese alajaama projekteerimist ja suhtlemist erinevate ametkondadega. Õnneks suutsin kõik väljakutsed ületada ja nendest ka õppida. Suured tänud E-Service AS-le ja Kaamos Ehitus OÜ-le selle suurepärase võimaluse eest saada osa Avala ärikvartali arendusest.”

Hindamiskomisjoni protokolliga saab tutvuda siin.

Konkursi kuulutas välja Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga. Võitjat tunnustati pidulikult Tallinna Ettevõtluspäeva raames ning premeeriti 1000 eurose suuruse stipendiumiga.

Vaata videod ja pilte auhindade üleandmisest.

Palju õnne ja suur tänu kõikidele konkursist osavõtjatele!