Rakenduslike teadustööde konkurss 2016. TÄHTAEG 3. SEPTEMBER!

06.05.2016

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga kuulutavad välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi.

Konkursi eesmärk
* väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
* tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga;
* teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.

Konkursil võivad osaleda rakenduskõrgkoolide liikmeskonda kuuluvad isikud ja neist koosnevad uurimisgrupid, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus rakendatud teadmine (toode, tehnoloogia, teenus vmt) ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine ning mis on suunatud (soovitavalt) Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

Konkursi tingimused
* konkursil osalemiseks tuleb saata täidetud ankeet ja ankeedis nimetatud täiendavad materjalid hiljemalt 3. septembriks 2016 e-posti aadressile info@rkrn.ee. Kirja pealkirjaks märkida “Konkurss”;
* igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe tööga;
* esitatav töö on uudne ning on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval aastal.

Võidutöö väljaselgitamine ja autasustamine
Konkursile laekunud tööd vaatab läbi ja valib välja parima selleks moodustatud ekspertkomisjon hiljemalt 17. septembriks 2016. Konkursi võidutöö teostanud isikut/uurimisgruppi tunnustatakse stipendiumiga Tallinna linna poolt, mis antakse üle Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldataval Tallinna Ettevõtluspäeval oktoobris 2016.

Võidutöö peaauhind on 640 eurot.

Konkursi statuut asub SIIN.
Konkursil osalemise ankeedi leiab SIIT.

Lisainfo ja küsimused:
Jana Praun
5201345
info@rkrn.ee