RKRN Maltal

22.04.2019

Rakenduskõrgkoolide rektorid võtsid 14.-18. aprillil ette õppereisi Maltale. Kohapeal külastati kõrgkooli Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST, https://www.mcast.edu.mt), mis pakub laia tasemete valikut alates tasemest 1 kuni 7 ehk magistrikraadini välja. MCAST on asutatud aastal 2001 ja on Malta ülikooli kõrval suurim kõrgharidust pakkuv asutus riigis ning tänaseks jõudsalt kasvanud ligi 7000 tudengiga kõrgkooliks, lisaks veel osakoormusega õppurid. Nende päevade jooksul kohtuti MCASTi kuuest instituudist nelja instituudi juhiga. Kõrgharidusõppes on kaetud praktiliselt kõik erialad, ka näiteks õdesid/tervishoiu töötajaid, kelleks sai varasemalt (ja ka endiselt saab) õppida vaid Malta ülikoolis, on koolitatud nüüdseks kaks aastat. Kohtumisel MCASTi rektori, prof. Joachim James Calleja’ga märkis ta tulevikku vaadates, et peab oluliseks noortele juba keskhariduse omandamise ajal põhjalikku karjäärijuhendamist, sest tihtilugu esineb ikka veel õpitud ja omandatud teadmiste ja oskuste mittevastavust reaalsetele vajadustele. Samuti töötatakse aktiivselt rakendusuuringuteks investeeringute saamise nimel. Malta haridussüsteemi tutvustas RKRNi liikmetele Malta Haridus- ja Tööministeeriumis õppekavade, elukestva õppe ja tööhõive osakonna peadirektor Stephen Cachia. Õppereisi programmi aitas kokku panna ja läbi viia MCASTi partnerlussuhete osakonna direktor Louis Aquilina (pildil keskel, lipsuga), kes tutvustas rektoritele muuhulgas ka Malta värvikat ajalugu. Osa võtsid õppereisist RKRNi liikmed Ulla Preeden, Ülle Ernits, Helle Noorväli, Vallo Nuust, Jaanus Jakimenko, Enno Lend, HTMi kõrghariduse osakonna peaekspert Ivi Lillepuu ning SA ERK juhatuse liige Jana Praun.
Vaata fotosid SIIT.