RKRN valis uue esimehe

28.08.2013

2013/2014 õppeaastal asub RKRNi esimehena tööle prof Enno Lend, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor. Aseesimeheks valiti prof Krista Tuulik, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor.

Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm, RKRNi esimees 2011/2012 ja 2012/2013 tänas kolleege hea koostöö eest, soovis edu ja jõudu Ennole ja Kristale RKRNi töö korraldamiseks järgmisel perioodil ning sõnas kokkuvõtteks: “Vaatamata mõningatele jooksvatele muudatustele RKRN-i tööplaanides suutsime püstitatud ülesanded ja eesmärgid saavutada. Tänu meie liikmete aktiivsele tegevusele ja SA ERK korralduslikule toele suutsime lisaks tavapärasele RKRNi istungite töövormile teadvustada ja selgitada rakenduskõrghariduse olulisust, meie seisukohti kõrgharidusreformi teostamisel läbi konstruktiivse dialoogi Presidendi Kantseleiga, Riigikogus (kultuurikomisjon, reformierakonna fraktsioon), Haridus- ja teadusministeeriumis (minister, kõrghariduse, kutse- ja täiskasvanuhariduse ning teadusosakond) ja avalikkuses (Õpetajate Leht, Postimehe erileht, intervjuud).”