RKRN VISIOONIPÄEV 2019

22.10.2019

22. oktoobril 2019 korraldas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) Eesti Lennuakadeemias visioonipäeva, kus arutleti rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis ja Euroopas ning visandati tulevikuvaade, milline on rakenduskõrgharidus aastal 2035.

Viimastel aastakümnetel on kõrgkoolide maastik olnud pidevas muutuses: esmalt asutati palju kõrgkoole juurde, kuid nende arv vähenes oluliselt kvaliteedihindamiste jooksul. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimehe Ülle Ernitsa sõnul tuleb arvestada, et maailm on pidevas muutumises ning just seetõttu ongi vaja värskendada tulevikuvisiooni ja üle vaadata olemasolevad ja uued arengusuunad rakenduskõrghariduses: “Esimene RKRNi visioonidokument koostati 2014. aastal ning selles käsitleti rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide suundumusi. Tänaseks on aga aeg uuesti vaadata üle rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide sihid ja suunad. Eestis on käivitunud Haridusstrateegia 2035 protsess, mille üheks osaks on ka rakenduskõrgharidus,” kommenteerib Ernits.

Ernitsa sõnul ootavad rakenduskõrgkoole tulevikus mitmed väljakutsed: “Lahendamist vajab kindlasti näiteks rakenduskõrgkooli teadus- ja arendustegevuse rahastamine ning kokkuvõttes on vaja astuda vastu väljakutsetele, mis on seotud kõrghariduse rahastamismudeliga ja motiveeritud õppijate leidmisega,” lisab Ernits.

Esinemas olid külalised EURASHEst ja Soome rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogust Arene.

Päeva juhtis Kaitseväe Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts.

Päevakavas:

10:00-10:30 kogunemine hommikukohvi/-teega
10:30-11:00 tervitus- ja avakõned:
ELA õppeprorektor Ants Aaver
HTM asekantsler Indrek Reimand
RKRN esimees 2019/2020 Ülle Ernits
Eesti Tööandjate Keskliidu haridustöörühma juht / Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter: Milline on tuleviku kõrgharidus?
11:00-11:45 EURASHE poliitika nõunik Iskren Kirilov: UAS in Europe: opportunities and challenges
11:45-12:30 Arene tegevjuht Petri Lempinen: Finnish Higher Education Towards 2030
12:30-13:15 lõuna
13:15-13:40 ülevaade RKRN visioonidokumendi ettevalmistusest, sissejuhatus lauaaruteludesse (8 lauda, 4 teemat), Ulla Preeden
13:40-14:40 arutelu rakenduskõrghariduse tuleviku teemadel (8 lauda, sh 2 lauda inglise keelsed)
14:40-15:00 etteasted lauaarutelude juhtidelt – kõige olulisema sõnumi edastamine, lõppsõna
15:00-15:15 lõpukohv, muljete jagamine ja soovijatele ringkäik Eesti Lennuakadeemias (ca 30 min)

Kohtume RKRN visioonipäeval!

Ülle Ernits
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees

Ürituse ülekanne on nähtav SIIN.

Fotod ürituselt asuvad SIIN. Fotograaf Kalev Ints.