RKRNi esindaja valiti EKKA kuratooriumi esimeheks

05.01.2021

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kuratooriumi esimeheks valiti RKRNi esindaja, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. Kuratooriumi ülesanneteks on teha ettepanekuid EKKA põhimääruse kinnitamiseks või muutmiseks, valida hindamisnõukogude  ja vaidekomisjonide liikmeid ning EKKA juhataja, kinnitada arengukava ja aastaaruanne ning anda soovitusi arengusuundade ja arendustegevuste kohta. EKKA kuratooriumis on esindatud EKKA peamised huvirühmad – õppeasutused, õppijad, tööandjate organisatsioonid ning haridus- ja teadusministeerium.

Täpsemat infot kuratooriumi tööst leiab siit: https://ekka.edu.ee/kuratoorium/