Parima lõputöö stipendium 2013

22.06.2013

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu on taas välja andnud stipendiumid rakenduskõrgkoolide parimate lõputööde autoritele. Stipendiumi suurus on 400 € ja 2013. aasta kevad-suvel tunnustati järgmisi lõpetajaid:

Semjon Malinovski, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused “Eesti Kaitseväe üksuste ümberpaiknemise rahalise kulu hindamine rahuajal Scoutspataljoni näitel”
Ülle Kasuk, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool “Hooldekodu klientide ja sotsiaalala töötajate tõlgendused inimväärsest elust ja väärikast surmast”
Kristiina Hromenkova-Lukkonen, Eesti-Ameerika Äriakadeemia “Interneti kaubandus ja selle täiustamise võimalused Interval OÜ näitel”
Margus Kandelin, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor “Finantsettevõtte kliendi aktiivsuse vähenemise prognoosimine andmekaeves närvivõrkude abil”
Mart Krikmann, Eesti Lennuakadeemia “Väsimuse riskijuhtimissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine ärilennundusettevõttes Panaviatic AS”
Helin Holm, Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool “Eesti messiturismi jätkusuutlikkus Eesti Näituste messikeskuse ja Tartu Näituste messikeskuse näitel”
Margus Villau, Tallinna Tehnikakõrgkool “Võistlusauto FEST12 mootori nukkvõllide projekteerimine”
Piret Kuresson, Tartu Tervishoiu Kõrgkool “Õlavöötme, alaselja ja puusavöötme seisundi muutus odaviskajatel treeningutsükli erinevatel etappidel – longitudinaalne uuring kolme sportlase näitel”
Lii Ranniku, Tartu Kõrgem Kunstikool “Turismiobjekte ja -teenuseid tähistavate leppemärkide disain”
Kadi Kütt, Sisekaitseakadeemia “Elamualuse maa maamaksu kaotamise mõju Harjumaa omavalitsuste finantsautonoomiale”
Andres Käver, Eesti Infotehnoloogia Kolledž “Mootorsõiduki parameetrite reaalajaline monitooring ja juhtimine”
Tarmo Post, Eesti Mereakadeemia “Laeva tegeliku energiatõhususe ja atmosfääriemissioonide määramine ning hindamine meretingimustes”
Irina Reinumäe, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool “Erakorralise meditsiini osakonna õdede vastu suunatud patsiendiga seotud vägivald ja selle ennetamine”