Sisekaitseakadeemia uue peahoone avamine

22.02.2019

22. veebruaril avati Sisekaitseakadeemia uus peahoone Tallinnas Maarjamäel. Samas toimus ka uue rektori, Marek Linki, inaugureerimise tseremoonia. Uues hoones on kasulikku pinda ca 11 000 ruutmeetrit. Rektori sõnul seisneb uue maja eelis eelkõige selles, et nüüd on võimalik viia senisest paremini läbi integreeritud õpet ehk et pääste-, politsei-, tolli-, vanglaametniku õpet läbivad õppurid saavad koos õppida ja kogemusi vahetada.
Siseminister ja endine rektor Katri Raik sõnas avakõnes, et Sisekaitseakadeemiast algab Eesti turvalisus. Uue hoone rajamise peamiseks põhjuseks on olnud vajadus spetsiaalselt kooli eripära ja õppeviisiga arvestava hoone järele.
RKRN-i poolt olid uut rektorit õnnitlemas, pidulikul avamisel osalemas ja hoonega tutvumas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ja Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend.