Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ühinemine

30.08.2019

Alates 1. septembrist alustab tööd Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut, mis on Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Tallinna Tehnikakõrgkooliga ühinemise tulemus. Teenusmajanduse instituudis jätkub õpe ärinduse, halduse ja sotsiaalteenuste õppekavadel. Uuenenud kõrgkoolis kokku alustab sügisest õppetööd 3312 tudengit, neist 943 uues teenusmajanduse instituudis. Pidulik sildi avamine Mõdrikul toimus 29. augustil.