TEGEVUSE ARUANNE 2019

11.02.2020

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid 2019. aasta tegevuse aruandega saab tutvuda SIIN. Aruandesse on koondatud RKRN liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused, nt traditsiooniline õppereis välisriiki tutvumaks kohalike kõrgharidusarengutega. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ning edendamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade õppeprorektorite tegevustest aastal 2019 ja plaanitavatest tegevustest käesoleval aastal.