TEGEVUSE ARUANNE 2020

01.02.2021

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRN-i liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ja edendamiseks ning ühistegevuste arendamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade RKRN-i erinevate töörühmade tegevustest 2020. aastal ja RKRN-i liikmete esindatus erinevates töörühmades ja nõukogudes.

Tegevuse aruandega saab tutvuda SIIN.