Tegevuse aruanne 2022

31.01.2023

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRNi liikmete omavaheline koostöö, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud rakenduskõrghariduse edendamiseks ja ühishuvide esindamiseks tehtavad tegevused. Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina täidab RKRN keskset rolli rakenduskõrgkoolide infovahetuse tagamisel nii rektorite kui ka valdkondlike töörühmade tasandil ning räägib aktiivselt kaasa kvaliteetse ja ühiskonna vajadustele vastava rakenduskõrghariduse edendamisel ja kõrghariduspoliitika kujundamisel.

 

RKRN viib ellu rakenduskõrghariduse edendamiseks ja populariseerimiseks tehtavaid tegevusi, annab välja mitmeid stipendiume väärtustamaks üliõpilaste rakendusuuringuid ja korraldab iga-aastast visioonipäeva olulistel kõrgharidust puudutavatel teemadel. Rahvusvahelisel tasandil esindab RKRN Eestit Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsiooni – EURASHE tegevustes.

 

Ülevaade elluviidud tegevustest on toodud sihtasutuse tegevuse aruandes, millega saab tutvuda SIIN.