Rakenduskõrgkoolid

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga on liitunud 8 rakenduskõrgkooli: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Lennuakadeemia, Kaitseväe Akadeemia, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

30. mail 2013 ilmus Postimehe vahel rakenduskõrgkoolide erileht RAKENDUSKÕRGKOOLID, kust leiab ülevaate rakenduskõrgharidusest ja -kõrgkoolidest ning välja tuuakse rakenduskõrghariduse konkurentsieelised. Oma õpingutest, tööst ja karjäärist jutustavad erilehes rakenduskõrgkoolide tudengid ja ka vilistlased.