Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia (KVA, endine KVÜÕA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool.

Kaitseväe korralduse seaduse järgi on KVA Kaitseväe kui ühtse valitsemisasutuse struktuuriüksus ning samal ajal kõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, teostades oma eesmärke koostöös kodu- ja välismaiste partneritega globaalselt.

Kaitseväe Akadeemias õppivad kadetid on tulevased ohvitserid – sõjaväelised juhid, kelle tegevusest sõltub kriisiolukorras paljude saatus. Lisaks juhiomadustele ja sõjalistele teadmistele peab ohvitseril olema eeskujulik analüüsivõime ja oskus suhelda ning alluvaid juhendada.

Kaitseväe Akadeemia maa-, mere- ja õhuväe kolmeaastase õppekava lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Magistriõpe kestab kaks aastat ja lõpetajad saavad magistrikraadi sõjateaduses ja
-tehnoloogias. Õppe käigus tehakse palju koostööd välisriikide sõjakoolidega (Ameerika, Austria, Leedu, Läti, Poola, Saksamaa, Soome jt).

Sisseastumisinfot leiab SIIT!
FACEBOOK
KODULEHT