Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tehnikakõrgkooli missiooniks on olla Eesti ühiskonna ja inseneeria arengu eestvedaja rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde valdkondades.

Kõrgkooli tunnuslauseks on: Usus est magister optimus – Praktika on parim õpetaja.

Alates 2019/2020. õppeaastast saab õppida seitsmes instituudis tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas, teeninduse valdkonnas transporditeenuste õppesuunal, ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas ärinduse ja halduse õppesuunal ning tervise ja heaolu valdkonnas heaolu õppesuunal. Tallinna Tehnikakõrgkoolil on nendes õppekavagruppides tähtajatu õppe läbiviimise õigus ja õppe kvaliteet tagatud.

TTKs saab õppida päeva- ja kaugõppes, õpe kestab 3-3,5 ja 4 aastat eesti keeles. Õppe maht on 240 EAP. Tasemeõppe kõrval korraldab elukestva õppe keskus täienduskoolitusi. Kõrgkooli liikmeskonna õppe- ja teadusarendustöö fookus on Eesti tööturg ja ettevõtted, samas on koolil koostöö ka ligi poolesaja väliskõrgkooliga.
Sisseastumisinfot leiab SIIT!
FACEBOOK
KODULEHT