Tartu Tervishoiu Kõrgkool

ffe2d3007915f694dc2299b0421db166_f1162Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool.
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida keskhariduse baasil neljal kutseõppe erialal ja kuuel rakenduskõrghariduse õppekaval. Õe, ämmaemanda, bioanalüütiku, tervisekaitse spetsialisti, füsioterapeudi ja radioloogiatehniku õppekaval rakenduskõrghariduse saamiseks kestab õpe sõltuvalt erialast kolm kuni neli ja pool aastat, nominaalõppeaja jooksul tuleb koguda 180-270 EAP-d. Õpe on tasuta, päevane ja täiskoormusega. Pärast rakenduskõrghariduse või bakalaureuse omandamist on võimalik oma haridusteed jätkata magistriõppes. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistriõppe eesmärk on luua võimalused teadmiste ja oskuste süvendamiseks terviseteadustes ning toetada õppija jätkuõpet.
Sisseastumisinfot leiab SIIT!
FACEBOOK
KODULEHT