Uudised

22. oktoobril 2019 korraldas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) Eesti Lennuakadeemias visioonipäeva, kus arutleti rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis ja Euroopas ning visandati tulevikuvaade, milline on rakenduskõrgharidus aastal 2035. Viimastel aastakümnetel on kõrgkoolide maastik olnud pidevas muutuses: esmalt asutati palju kõrgkoole juurde, …

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid on loodud aastal 2010. Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on Eesti rakenduskõrghariduse edendamine, Eesti rakenduskõrgkoolide ühistegevuse arendamine ning ühishuvide esindamine. Otsime alates 01. jaanuarist 2020 juhatuse liiget, kelle töö sisuks on: • Esindada ja juhtida Sihtasutuse igapäevast tegevust, sh …

RKRN kohtus EKEÜga

25.09.2019

24. septembril võõrustas RKRN Tallinna Tehnikakõrgkoolis EKEÜ (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu) esindajaid. Arutleti rakenduskõrghariduse ja kutsehariduse sisu ning õppekavade sidususe üle, räägiti hariduse hetkeolukorrast, õppe kvaliteedist, tulevikusuundadest ja koostöövõimalustest. Kohtumisel otsustati kujundada võimalusel välja ühised seisukohad ja hoida omavahel regulaarseid …

Täna kogunes hindamiskomisjon ja valis välja rakenduslike teadus- ja arendustööde 2019. aasta võitja. Konkursile esitati kokku kuus tööd: *Aire Vaigu (EEK): “Positiivse organisatsioonipsühholoogia küsimustiku väljatöötamine ja konstruktivaliidsuse hindamine” *Kerli Onno (Sisekaitseakadeemia): “Baltimaade kujtamine Lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise komunikatsiooni …

Pikendasime rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tähtaega 16. septembrini! Ootame osalema rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ja uurimisgruppe, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus toode, teenus ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine! Konkursi eesmärk * väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid …

Alates 1. septembrist alustab tööd Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut, mis on Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Tallinna Tehnikakõrgkooliga ühinemise tulemus. Teenusmajanduse instituudis jätkub õpe ärinduse, halduse ja sotsiaalteenuste õppekavadel. Uuenenud kõrgkoolis kokku alustab sügisest õppetööd 3312 tudengit, neist 943 uues teenusmajanduse instituudis. Pidulik …

9. ja 10. augustil toimub Paides Arvamusfestival, mille juhtmõte on tulevik. Avatud on mitmed teemaalad, kus peetakse kokku üle 160 arutelu. Rakenduskõrgkoolide rektorid Mait Rungi (Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor) ja Ülle Ernits (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor) koos Aivars Alti (Tallinna …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) jagab juunis taas stipendiumeid parimatele rakenduskõrgkoolide lõputööde autoritele. Parim(ad) lõputöö(d) selgitatakse välja igas kõrgkoolis sisekonkursi korras ning töö autorit tunnustatakse aukirja ja stipendiumiga kõrgkoolide kevadistel lõpuaktustel. 2019. aasta stipendiaadid on: 1. Merili Varter, Kaitseväe Akadeemia: “Suurtükiväepataljoni …

Teada on, et pärast rakenduskõrghariduse või bakalaureuse omandamist on võimalik oma haridusteed jätkata magistriõppes. Täna saab juba viies RKRNi liikmeskõrgkoolis asuda õppima magistriõppe õppekavadele. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on avatud terviseteaduse magistriõppe õppekava. Reet Urban, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava dotsent: …

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga kuulutab taas välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi! Konkursi eesmärk * väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi; * tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga; * teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe …