2023

(EST) RKRNi visioonipäev

(EST) 2023, 17. oktoober - Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimub visioonipäev, mille fookuses on kõrghariduse kvaliteedi hindamine.

(EST) RKRN esimees 2023/2024 Ulla Preeden

(EST) 2023, 9. mai - RKRNi esimeheks 2023/2024 õppeaastaks valitakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden

2022

(EST) RKRNi visioonipäev “JULGE OLLA” ja RKRNi 30. tegevusaasta täitumine

(EST) 2022, 18. oktoober - Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tähistab 30. aastapäeva. Selle vääriliseks tähistamiseks toimub Sisekaitseakadeemias visioonipäev “JULGE OLLA”, kus kutsuti osalejaid kaasa mõtlema, kas haridus ja haritud inimesed tagavad riigi JULGE OLEKU ja kuidas tagada Eestile elutähtsate teenuste võimekus ning selleks vajalikud spetsialistid. Arutati, kuidas kasvatada kõrgkoolidest tulevat innovatsiooni mahtu ning jõuda ettevõtetele vajalikuks arenduspartneriks. Viimastel paneelides arutleti kõrghariduse tuleviku üle ning oma kogemust jagasid rakenduskõrgkoolide silmapaistvad vilistlased.

(EST) Hea teadustavaga liitumine

(EST) 2022, 7. september - Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimub rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid tutvustavad oma teadustegevust ja liituvad hea teadustava kokkuleppega.

(EST) RKRN esimees 2022/2023 Enno Lend

(EST) 2022, 17. mai - RKRN esimeheks 2022/2023 õppeaastaks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend

2021

(EST) RKRNi visioonipäev “Tuleviku elukeskkond”

(EST) 2021, 19. oktoober - Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimub visioonipäev “Tuleviku elukeskkond”, kus kutsuti osalejaid kaasa mõtlema, millises elukeskkonnas soovime tulevikus elada. Tutvustati ja uuriti tuleviku elukeskkonna erakordseid lahendusi, mis on valminud Eesti rakenduskõrgkoolides.

(EST) RKRN esimees 2021/2022 Koit Kaskel

(EST) 2021, 25. mai - RKRN esimeheks 2021/2022 õppeaastaks valitakse Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel

2020

(EST) RKRNi visioonipäev 4D

(EST) 2020, 20. oktoober - Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor toimub visioonipäev, mis keskendus distantsõppe, digipraktika, digipedagoogika ja digikeskkonna teemadele. Esitleti rakenduskõrgkoolide parimaid praktikaid, kuidas läheneti pandeemia perioodil praktiliste asjade õppimisele ning millised loovad ideed tekkisid. Arutleti, millised on õppetöö keskkonna väljakutsed uues olukorras ning milliseid kogemusi ja praktikaid saab ka edaspidi rakendada.

(EST) RKRN esimees 2020/2021 Mait Rungi

(EST) 2020, 27. mai - RKRN esimeheks 2020/2021 õppeaastaks valitakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi

(EST) Valmib visioonidokument “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”

(EST) 2020, 10. jaanuar - Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogul valmib visioonidokument “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”, kus heideti pilk sellele, mis on viimase 15 aasta jooksul muutunud ning kuhu oleme jõudnud. Analüüsiti kõrghariduse arengusuundi, rahastamise küsimusi ning rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide rolli Eesti kõrgharidusmaastikul. Visioonidokumendi koostamisse panustasid RKRN-i liikmed ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna töötajad.

2019

(EST) RKRNi visioonipäev kõrghariduse arengusuundadel

(EST) 2019, 22. oktoober - Eesti Lennuakadeemias toimub visioonipäev, kus arutleti rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis ja Euroopas ning visandati tulevikuvaade, milline on rakenduskõrgharidus aastal 2035.

(EST) RKRN esimees 2019/2020 Ülle Ernits

(EST) 2019, 7. mai - RKRN esimeheks 2019/2020 õppeaastaks valitakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits

2018

(EST) RKRNi visioonipäev „Kuhu lähed, Eesti (rakendus)kõrgharidus?“

(EST) 2018, 23. oktoober - Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimub visioonipäev „Kuhu lähed, Eesti [rakendus]kõrgharidus?“, kus esitatakse küsimusi ja otsitakse vastuseid kõrghariduse tuleviku osas. Fookuses on nii kõrghariduse suunad ja rahastamine üldisemas plaanis kui ka rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide roll Eesti kõrgharidusmaastikul.

(EST) RKRN esimees 2018/2019 Ulla Preeden

(EST) 2018, 16. mai - RKRN esimeheks 2018/2019 õppeaastaks valitakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden

2017

(EST) RKRN 25. tegevusaasta täitumine

(EST) 2017, 17. oktoober – Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tähistatakse RKRN 25. tegevusaasta täitumist.

(EST) RKRN esimees 2017/2018 Enno Lend

(EST) 2017, 22. august - RKRN esimeheks 2017/2018 õppeaastaks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend

2016

(EST) RKRN esimees 2016/2017 Jaanus Jakimenko

(EST) 2016, 17. mai – RKRN esimeheks 2016/2017 õppeaastaks valitakse Jaanus Jakimenko, kes on Eesti Lennuakadeemia rektor 2014. aasta sügisest. Sellest ajast alates on ta ka RKRN liige.

2015

(EST) Uuendatud RKRN koostööleping

(EST) 2015, 2. juuni – üksteist RKRN liikmeskõrgkooli kirjutavad alla uuendatud RKRN koostöölepingule. Lepingu eesmärgiks on Eesti rakenduskõrgkoolide ühistegevuse arendamine, ühiste seisukohtade kujundamine ja ühishuvide esindamine rakenduskõrghariduse edendamise ning hariduspoliitika kujundamise valdkondades Eestis. Eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks teevad rakenduskõrgkoolide rektorid koostööd RKRN kaudu.

(EST) RKRN esimees 2015/2016 Tiit Roosmaa

(EST) 2015, 1. aprill - RKRN esimeheks saab Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Tiit Roosmaa, kes on selles ametis 2015/2016 õppeaasta lõpuni.

2014

(EST) Valmib RKRN koostööuuring

(EST) 2014, 19. mai – Riigikogu Kultuurikomisjonis tutvustatakse 2014. aasta märtsis valminud RKRN koostööuuringut “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020”, millest saab rakenduskõrgkoolide koostööd ja arengumudeleid käsitlev raamdokument. Uuringu põhiküsimuseks oli: millised peaksid olema Eesti rakenduskõrgkoolide struktuur ja koostoimemudelid tulevikus, pidades silmas kõrgkoolide põhitegevuste juhtimist, konkurentsivõimet ja väljundi kvaliteeti Euroopa kõrgharidusruumis.

(EST) RKRN esimees 2014/2015 Krista Tuulik

(EST) 2014, 11. mai - RKRN esimeheks 2014/2015 õppeaastaks valitakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Krista Tuulik.

2013

(EST) RKRN esimees 2013/2014 Enno Lend

(EST) 2013, 15. mai - RKRN esimeheks 2013/2014 õppeaastaks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend.

2012

(EST) Mergers in Higher Education – Success or Failure?

(EST) 2012, 5. oktoober – korraldatakse Kumu kunstimuuseumis rahvusvaheline kõrghariduskonverents “Mergers in Higher Education – Success or Failure?”

2011

(EST) RKRN esimees 2011/2012 ja 2012/2013 Jaan Tamm

(EST) 2011, 17. mai - RKRN esimeheks 2011/2012 õppeaastaks valitakse Jaan Tamm, Eesti Lennuakadeemia rektor, kes on ühtlasi ka 2012/2013 õppeaastal RKRN esimeheks.

2010

(EST) Sihtasutuse asutamine

(EST) 2010, 9. september – asutatakse sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid (SA ERK) RKRN koostöö korraldamiseks. SA ERK tegevuse eesmärgiks on Eesti rakenduskõrghariduse edendamine, Eesti rakenduskõrgkoolide ühistegevuse arendamine ning ühishuvide esindamine.

(EST) RKRN esimees 2010/2011 Vallo Nuust

(EST) 2010, 22. mai - RKRN esimeheks valitakse 2010/2011 õppeaastaks Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust.

2009

(EST) RKRN esimees 2009/2010 Ülle Ernits

(EST) 2009, 1. september - RKRN esimeheks 2009/2010 õppeaastaks valitakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

(EST) Uued allkirjastajad

(EST) 2009, 27. jaanuar – Tallinna Pedagoogiline Seminar, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Eesti-Ameerika Äriakadeemia allkirjastavad Kvaliteedideklaratsiooni

2008

(EST) RKRN esimees 2008/2009 Anneli Kannus

(EST) 2008, 1. september - 2008/2009 õppeaastal juhib RKRN tegevust Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus.

2007

(EST) RKRN esimees 2007/2008 Mati Lukas

(EST) 2007, 1. september - 2007/2008 õppeaastaks valitakse esimeheks Mainori Kõrgkooli rektor Mati Lukas.

2006

(EST) Konverents “Rakenduskõrgkoolid tulevikuühiskonnas”

(EST) 2006, 2-3. november – Eesti Rahvusraamatukogus toimub esimene RKRN konverents “Rakenduskõrgkoolid tulevikuühiskonnas”, mille eesmärgiks on avada rakenduskõrgkoolide ülesanded Eesti tulevikuühiskonnas, käsitleda koostöövõimalusi ettevõtlus- ja kõrghariduskeskkonnas ning integratsiooni Euroopa kõrgharidusruumiga. Konverentsi avasõnad tulevad Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi poolt, osa võtavad rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide esindajad, haridusspetsialistid, poliitikud ja ettevõtjad.

(EST) RKRN esimees 2006/2007 Arvi Altmäe

(EST) 2006, 1. september - RKRN esimeheks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Arvi Altmäe.

(EST) Uus koostööleping

(EST) 2006, 18. mai – RKRN liikmed sõlmivad uue koostöölepingu ja töökorra, mis näeb ette esimehe ja aseesimehe iga-aastase vahetuse rotatsiooniprintsiibi kohaselt.

(EST) Uued allkirjastajad

(EST) 2006, 23. märts – Kvaliteedideklaratsiooni allkirjastavad Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

2005

(EST) RKRN esimees 2005/2006 Kalle Tammemäe

(EST) 2005, 1. september - RKRN esimeheks 2005/2006 õppeaastaks valitakse Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Kalle Tammemäe.

(EST) Ühine Kvaliteedideklaratsioon

(EST) 2005, 26. jaanuar – üheksa rakenduskõrgkooli rektorit kirjutavad alla ühisele Kvaliteedideklaratsioonile sooviga tugevdada Eestis pakutava rakenduskõrghariduse konkurentsivõimet

2004

(EST) RKRN esimees 2004/2005 Villu Mikita

(EST) 2004, 1. september - 2004/05 õppeaastal on RKRN esimeheks Tartu Lennukolledži rektor Villu Mikita.

1993

(EST) Põhikirja registreerimine

(EST) 1993, 2. märts – registreeritakse Eesti Vabariigi Kultuuri- ja Haridusministeeriumi juures RKRN põhikiri

1992

(EST) Esimene esimees – Arvi Altmäe

(EST) 1992-2004 – esimeseks RKRN esimeheks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Arvi Altmäe.

(EST) RKRN asutamine

(EST) 1992, oktoober – asutatakse Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu – RKRN.