Statistika

Allolevad andmed on kogutud RKRNi kvaliteeditöörühma poolt ja annavad ülevaate RKRNi kuuluvate rakenduskõrgkoolide üliõpilaste jagunemisest koolide vahel, vastuvõetute ja lõpetajate arvust ning õpingute katkestamisest. Analüüsis kajastatud andmed on üldjuhul rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppurite kohta ning ei sisalda kutseõppega seonduvat.