RKRN autasustas õpilaste teadusfestivalil esmakordselt kaht noort leiutajat

14.04.2022

Tänavu andis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu õpilaste teadusfestivalil esmakordselt välja kaks eriauhinda, mille pälvisid Karl-Magnus Pruul (Häädemeeste Keskkool) ja Reigo Raal (Pärnu Ühisgümnaasium).

Esimese koha pälvis Karl-Magnus Pruuli töö „Hoone 3D-mudeli loomine läbi fotogramm-meetria“ ja on RKRNi juhi ja Lennuakadeemia rektori Koit Kaskeli sõnul nutikas lähenemine, mis kasutab laiatarbe droone ja tarkvara. Esiletõstmist väärib idee rakenduslikkus ja leidlikkus ning töös on osavalt kombineeritud erinevaid uuenduslikke tehnoloogiad ning tarkvaralisi lahendusi. „Droonide kasutamine erineval otstarbel on laienemas kogu maailmas ja juba 11. klassis tehtud sellisel tasemel uurimistöö on muljetavaldav, tunnustas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu võitjat. Samuti rõhutati, et autor on endale põhjalikult selgeks teinud infotehnoloogilised aspektid, mõistab nende sisu ja suudab neis hästi orienteeruda. „Kindlasti on autoril võimekust edasisteks inseneeriaõpinguteks, et kõrgkoolis algatust ise edasi arendada,“ rõhutas Kaskel.  

Teise koha pälvis Reigo Raali töö „Pärnu keskväljaku ja Vaasa pargi jalakäijasõbralik lahendus“. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu leidis, et lahendus loob väga selge seose linnaplaneerimisega kohalikus omavalitsuses, kus on esindatud ka noored ja nende huvid, aga ka jalakäijasõbralik lahendus, mis viitab tervislike eluviiside toetusele.

Kõrgema Kunstikooli Pallas prorektor üleandmas auhinda Reigo Raalile

Fotod: Andres Teiss

RKRN ühines Eesti Teadusagentuuri koostööpartnerite ringiga tänavu, pannes esmakordselt välja RKRNi eriauhinna, mis tunnustab võidutööd ühiskonna teenimise vaatenurgast 800 euro suuruse preemiafondiga. Tänavu jagunes fond esimese ja teise preemia vahel võrdselt.

RKRNi eesmärk on innovaatiliste lahenduste ja praktilise õppega rikastades teenida ühiskonda, korraldades iga-aastasi visioonipäevi, mis tutvustavad rakenduskõrgkoolides loodavaid tulevikulahendusi. Möödunud aasta oktoobris korraldas RKRN visioonipäeva Tuleviku elukeskkond, kus esitleti rakenduskõrgkoolide uudseid tehnoloogilisi lahendusi ja analüüsiti erinevaid tulevikustsenaariume.

Eesti Teadusagentuur korraldas Eesti Rahva Muuseumis õpilaste teadusfestivali 12.-13. aprillini, kus tunnustati õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid ja anti üle ka riiklikud preemiad ning  koostööpartnerite eriauhinnad. Konkursi eesmärk on motiveerida tasemel uurimistöid teinud õpilasi lähemale jõudma päris teadusele, ja seda juba koolipäevil. Konkurss pakub võimalust võrrelda enda töid teistega ning luua kontakte teiste teadushuviliste vanusekaaslastega Eestis kui ka rahvusvaheliselt.