RKRN tunnustas õpilaste teadusfestivalil noori teadlasi

12.04.2024

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tunnustas tänavusel õpilaste teadusfestivalil kolme uurimistööd. Võidutööde autoreid, Mart Nikopensiust ja Liisa Viktooria Puuranda, autasustati 400-eurose preemiaga.

 

Esimese võidutöö autor on Mart Nikopensius Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassist, teemaks „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpperuumide akustika ja selle sobivus ruumi otstarbele“, juhendajad Hugo Treffneri Gümnaasiumi muusikaõpetaja Eve Paap ja Tamsalu Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Riho Ringinen.

 

Iseloomustades Mart Nikopensiuse võidutööd, tõi hindamiskomisjon välja, et uurimistööl on tugev praktiline väärtus ja rakenduslik potentsiaal. Autori poolt püstitatud teema on muutumas üha aktuaalsemaks ja omab suurt mõju nii õppijatele kui õpetajatele.

 

Autori töö sõnul oli uurimistöö eesmärgiks uurida õpperuumide akustilist reverberatsiooni, seda visualiseerida ning selgitada välja kui akustiliselt sobivad on antud õpperuumid oma otstarbele. Selle välja selgitanud, esitas autor meetodi kehvemate akustiliste omadustega ruumide akustika parandamiseks.

 

Teise võidutöö autor on samuti Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Liisa Viktooria Puurand, kelle uurimisteemaks oli „Kitsa ja laia matemaatika ainekavade erinevused“, juhendaja Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Ehtel Timak.

 

Tunnustades Liisa Viktooria Puuranna võidutööd tõdes hindamiskomisjon, et tegemist on väärtusliku ja põhjaliku uurimistööga matemaatika ainekavade võrdlemisel, mis aitab tõsta teadlikkust nii õpilaste, õpetajate, vanemate kui ka õppekavaarendajate hulgas.

 

Kahte matemaatika ainekava sisaldav gümnaasiumi riiklik õppekava jõustus 2011. aastal, paraku ei ole ainekavade erinevused õpetajatele ega õpilastele täpselt teada. Liisa Viktooria Puuranna uurimistöö eesmärgiks oli leida ainekavade vahel konkreetseid erinevusi ja uurida kui teadlikult teevad Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased oma eksamivaliku. Autoril on olemas kokkulepe töö avaldamiseks Tartu Ülikooli Matemaatikahariduse keskuse kodulehel.

 

Lisaks võidutöödele otsustas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tunnustada tänukirjaga seto kultuuri ja selle elujõulisust käsitleva töö autorit, Miina Härma Gümnaasiumi 12. klassi õpilast Merili Päikest. Uurimistöö juhendajaks Miina Härma Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Jana Kübar.

 

Komisjoni hinnangul väärib tunnustust, et noor autor on seadnud eesmärgiks seto kultuuri ja selle elujõulisuse uurimise andes sellega omapoolse panuse eesti kultuuri mitmekesisuse säilimisse.

 

Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilaste teadusfestival on igakevadine suursündmus, millega tähistatakse teadussaavutusi ja noorte panust teadusesse. RKRN annab juba kolmandat aastat järjest õpilaste teadustööde riikliku konkursi raames välja eripreemiad auhinnafondiga 800 eurot.

 

Võitjate autasustamine toimus 10. aprillil AHHAA teaduskeskuses. RKRNi nimel andis tänukirjad üle Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadusnõunik Martin Argus.

 

Õpilaste teadusfestival
Foto: Eesti Teadusagentuur