RKRNi tegevuse aruanne 2023

07.02.2024

RKRN täidab Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina keskset rolli infovahetuse tagamisel rakenduskõrgkoolide, riiklike institutsioonide ja koostööpartnerite vahel ning räägib aktiivselt kaasa kvaliteetse ja ühiskonna vajadustele vastava rakenduskõrghariduse edendamisel ja kõrghariduspoliitika kujundamisel.

 

RKRN viib ellu tegevusi rakenduskõrghariduse edendamiseks ja populariseerimiseks, annab välja mitmeid stipendiume väärtustamaks üliõpilaste rakendusuuringuid ja korraldab iga-aastast visioonipäeva olulistel kõrgharidust puudutavatel teemadel. Rahvusvahelisel tasandil esindab RKRN Eestit Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsiooni – EURASHE tegevustes.

 

RKRN/SA Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRNi liikmeskõrgkoolide omavaheline koostöö, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud rakenduskõrghariduse edendamiseks ja ühishuvide esindamiseks läbiviidud tegevused.

 

Ülevaade elluviidud tegevustest on toodud sihtasutuse tegevuse aruandes, millega saab tutvuda SIIN.