Ulla Preeden valiti üheks rakenduskõrghariduse rahvusvaheliseks eestkõnelejaks

14.06.2023

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden valiti 7. juunil Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsiooni EURASHE juhatusse. Uues rollis on Ulla Preeden rakenduskõrgkoolide eestkõneleja nii Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil.

 

Bukarestis toimunud EURASHE liikmete üldkogul valiti 7. juunil uus EURASHE juhatus, kelle ametiaeg kestab 2 aastat. EURASHE juhatuse värske liikmena on Ulla Preedenil võimalus Eesti rakenduskõrgkoolide esindajana kujundada tuleviku kõrghariduspoliitikat ja olla Eesti rakenduskõrgkoolide eestkõnelejaks rahvusvahelisel tasandil.

 

„Minu aastatepikkune kogemus rakenduskõrgkooli juhina ning aktiivse EURASHE tegevustes osalejana, on olnud väga väärtuslik ning soovin nüüd juhatuse liikmena anda omalt poolt panuse eesmärgistatud koostöö arendamisse ja rahvusvaheliste kogemuste rakendamisse,“ kommenteeris Ulla Preeden. „Minu kaks peamist temaatilist fookust juhatuses on rakenduskõrghariduse kvaliteedi ning teadus- ja arendustegevuse rolli edendamine. Kahtlemata tulevad kasuks ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli mitmekesised kogemused erinevate tasemeõppe kavadega – kutseõppest magistriõppeni. EURASHE ühendab palju erinevaid riike, organisatsioone ja mis kõige tähtsam, inimesi, kelle vaheline koostöö aitab arendada rakenduskõrgharidust ning suurendada selle rahvusvahelist ja ka kohalikku mõju,“  lisas Preeden.

 

EURASHE esindab rakenduskõrghariduse huve Euroopa kõrgharidusruumis, vahendades parimaid rahvusvahelisi praktikaid ja tegeledes hariduspoliitika kujundamisega.  2023. aasta on Euroopa Liidus kuulutatud oskusteaastaks ning tuleviku oskused ja pädevused on ka üks EURASHE strateegilistest prioriteetidest järgnevateks aastateks.

 

„Vajadus hästi kvalifitseeritud tööjõu järgi on järjest kasvamas ning seda toetavad ka digi-ja rohepööre, õppimiskohustuse pikendamine ja elukaarepõhine täiskasvanu õpe. Järjest rohkem on täiskasvanud õppijaid, kes tulevad rakenduskõrgharidusse tegema karjääripööret või täiendama oma oskusi ning vajame nii riiklikku kui rahvusvahelist strateegilist plaani, et neid muutusi toetada,“ sõnas rektor Ulla Preeden.

 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) esimees ja Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend kommenteeris Ulla Preedeni juhatusse valimist kui märgilist kinnitust, et Eesti rakenduskõrgharidus on Euroopa tippude hulgas. „Ulla on pikaajalise kogemusega juht, kes on hästi kursis rakenduskõrghariduse hetke probleemide ja vajadustega, et esindada Eesti rakenduskõrghariduse vaateid ning tuua siia parimaid praktikaid,“ sõnas Enno Lend.

 

EURASHE on Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsioon, millega on liitunud üle 50 kõrgharidusinstitutsiooni või kõrgkoolide ühenduse. EURASHE eesmärgiks on edendada rakenduskõrghariduse huve Euroopa kõrgharidusruumis ja edendada rahvusvahelist koostööd. 

 

Ulla Preeden, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor – Foto: Eve Joosing, Pildipesa