RKRNi visioonipäev keskendus kõrghariduse kvaliteedi hindamisele

02.11.2023

Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu visioonipäev tõi kokku rakenduskõrgkoolide, ülikoolide, Eesti hariduse kvaliteediagentuuri, haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti üliõpilaskonna, tööandjate ja mitmete teiste esindusorganisatsioonide esindajad, et ühiselt arutleda kõrgkoolide kvaliteedihindamise olukorra ja tuleviku vajaduste üle.

 

“Kvaliteetse kõrghariduse pakkumine on iga kõrgkooli eesmärk ja vastutus. Kindluse ja tõendi, et nii ka on, annab välishindamine ehk institutsionaalne akrediteerimine. Aruteludes kõrgkoolide rektoritega oleme jõudnud arusaamisele, et vajame senise protsessi üle vaatamist ja analüüsi selleks, et liikuda edasi ühiste ettepanekutega protsessi uuendamiseks,” ütles RKRNi juht, Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

 

“Senisest enam tuleks kõrghariduse hindamisel arvestada rakenduskõrgkoolide ja nende valdkondlike eripäradega. Samuti on rakenduskõrgkoolide ootus muuta hindamisprotsess rohkem arengut toetavaks,” lisas Preeden.

 

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri vaadet senisest institutsionaalse akrediteerimise protsessist ja tulevikusuundumustest jagas agentuuri juhataja Heli Mattisen.

 

“Arutleme taas ühiselt selle üle, millise ilme võiks võtta kõrgkoolide kvaliteedihindamine järgmisel seitsmeaastasel perioodil, sest teine institutsionaalse akrediteerimise tsükkel on läbi saamas ning põhjust muudatusteks on piisavalt,” kommenteeris Mattisen.

 

Eesti kõrgkoolide kogemust institutsionaalse akrediteerimise protsessist andsid konverentsil edasi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden ja Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma.

 

Visioonipäeva teine pool keskendus aruteludele, et selgitada välja ühised ootused ja ettepanekud kõrghariduse kvaliteedi välishindamisele ning koostada sisukad ettepanekud edasiseks arenguks.