News

Foundation of Estonian UAS in cooperation with Tallinn Enterprise Board announce the contest of the applied researches. The contest aims to: Enhance the implementation of applied research projects. Increase the motivation of UAS’ for enterprise and public sector cooperation. Inform …

Estonian Rectors’ Conference of Universities of Applied Sciences (RCUAS) announces a scholarship competition with the aim to value applied research conducted by the students of universities of applied sciences, stimulate students´ activity in compiling their projects and recognize the students …

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele. Oleme sellele vastavalt muutnud õppekorraldust ja seadnud eesmärgiks tagada õpieesmärkide saavutamise semestriplaanides ette nähtud tähtajaks, korrigeerides seda vajadusel vastavalt muudatustele eriolukorras. Selleks on …