PRESS RELEASE (Estonian)

01.10.2014

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid
PRESSITEADE

01.10.2014

Rakenduslike teadustööde konkurss 2014

Oktoobri alguses tunnustatakse Tallinna Ettevõtluspäeval eriauhinnaga Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid ja Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatava teadus- ja arendustööde konkursi võitjat Tallinna Tervishoiu Kõrgooli hambatehniku eriala tudengit Pille Hinn’i, kelle võidutööks on “Kuumpolümeriseeruva akrüüli survetugevus kiirjahutamise järgselt”.
Kolmeliikmeline ekspertkomisjon selgitas pingsa arutelu käigus välja võitja septembri alguseks konkursile laekunud kümnekonna töö hulgast. Võidutöö juures hinnati selle uudsust, rakendatavust, seost ettevõtlusega ning teema arendamise vajalikkust antud valdkonnas. Veel toodi positiivse poole pealt välja seik, et tulemuste väljatöötamisel tehti koostööd Tallinna Tehnikakõrgkooliga.
“Konkursil osaleda soovitas minu kursusetöö juhendaja ja mulle tundus see huvitav väljakutse. Seesuguseid konkursse on vaja korraldada, et osalejad saaksid tunnustust tehtud töö eest, nii et soovitan teistelgi järgnevatel aastatel konkursist osa võtta, et end proovile panna,“ võttis Pille Hinn enda osalemise kokku.
“Rõõm on tõdeda, et konkursile laekunud tööd olid võrdselt head, nii et võitja väljaselgitamine oli komisjonile parajalt keeruline ülesanne. Sihtasutusele Eesti Rakenduskõrgkoolid oli seekordne osalemine teadus- ja arendustööde konkursil esmakordne ja loodetavasti juba järgmisel aastal on osavõtt veelgi arvukam. Täname kõiki konkursil osalejaid!” sõnas üks korraldajaid Jana Praun.
Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid tegeleb rakenduskõrghariduse propageerimise ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu töö korraldamisega.

Lisainfo:
Jana Praun
Juhatuse liige
Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid
520 1345
info@rkrn.ee
www.rkrn.ee

A brief summary of the contest can be found HERE!