(EST) Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu asus juhtima Enno Lend

01.09.2022

Uuest õppeaastast asus Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) juhtima Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, vahetades sellel kohal välja Lennuakadeemia rektori Koit Kaskeli.

Täname Koit Kaskelit aktiivse panuse eest RKRNi eestvedamisel just dialoogi algatamisel ja läbiviimisel ühiskonnas.

RKRNi uus juht Enno Lend:

„Mõni aasta tagasi alustati laiapõhjalise kaasamisega haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 koostamist, lõpptulemus sai üsna lootusrikas. See, et tööjõu ja oskuste vajadust peaks prognoosima ning õpivõimalused ja sisu vastaks ühiskonna ja tööturu arenguvajadustele, tundus igati mõistlik. Seda vähemalt rakenduskõrgkooli vaatepunktist. Ometigi on läinud nii, et alanud õppeaasta alguses sedastas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, et seisame täna vaid nelja sambaga ülikooli ees.

Ega ometi pole kõrgharidus varisemisohus? Arvan, et veel mitte, kuid mõnes valdkonnas on siiski „praomajakad“ katki.

RKRNi esimehena soovin rõhutada eelkõige kolme asja:

  • – Eesti kõrghariduspoliitika kavandamisel ja elluviimisel peaks ajajoon olema vähemalt 8–10 aastat, vastasel korral ei saagi teada, millised otsused tabasid märki. Eesti ühiskonna huvid ja vajadused pole kõrghariduse edendamisel teisejärgulised, vaid just on esmatähtsad.
  • – kõrgkoolide sidusus ühiskonnas peab paranema. Õppimine ja õpetamine, rakendusuuringud ning innovatsioon toimuvad nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt, kuid arenemisruumi on kõigis tegevustes. Õigupoolest on vaja jõuda arusaamani, mida ühiskond pikemas vaates kõrgkoolidelt ootab ja kuidas neid ootusi täita.
  • – nende ja mitmete teiste kõrgkooli tegevuste läbiviimine vajab arusaadavalt täiendavalt rahalist ressurssi, et kvalifitseeritud ja motiveeritud personal säiliks ja areneks. Vastasel korral pole mainitud arengukaval ja muudel lihvitud dokumentidel tähendust.

Olen veendunud selles, et RKRN on keerulises olukorras proaktiivne koostööpartner nendele probleemidele lahenduste otsimisel ja elluviimisel.“