News

Foundation of Estonian UAS/RCUAS in cooperation with Tallinn Strategic Management Office announces the contest of the applied researches. The aim of the contest is to value applied research projects, increase the motivation of UAS’ for enterprise and public sector cooperation …

Foundation of Estonian UAS’ 2020 activity report reflects the cooperation between the members of the RCUAS – sessions, events, meetings with cooperation partners and other joint activities. The report provides an overview of the steps taken to promote applied higher …

The winner of the contest of applied research 2020 has revealed. This year, six applications were submitted from different UAS. Special commission elected the best research of the contest of applied researches. The winner is Vaido Sooäär and the title of his …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu korraldas 20. oktoobril iga-aastast visioonipäeva, mis seekord keskendus distantsõppe, digipraktika, digipedagoogika ja digikeskkonna teemadele. Enda vaadet ja kogemusi distantsõppe perioodist avasid nii kõrgkoolide kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ning tudengid. Esitleti rakenduskõrgkoolide parimaid praktikaid ja näiteid, …

Estonian Rectors’ Conference of Universities of Applied Sciences (RCUAS) announces a scholarship competition with the aim to value applied research conducted by the students of universities of applied sciences, stimulate students´ activity in compiling their projects and recognize the students …

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele. Oleme sellele vastavalt muutnud õppekorraldust ja seadnud eesmärgiks tagada õpieesmärkide saavutamise semestriplaanides ette nähtud tähtajaks, korrigeerides seda vajadusel vastavalt muudatustele eriolukorras. Selleks on …

Estonian Rectors´ Conference of Universities of Applied Sciences presents the vision document “Professional higher education in 2035” that was compiled by the members of RCUAS. The employees of the higher education department of the Estonian Ministry of Education and Research …