News

The winner of the contest of applied research 2022 has revealed. This year, 13 applications were submitted from different UAS. Evaluation committee elected three best researches of the contest of applied researches. The winner is Sven-Erik Mändmaa (Estonian Entrepreneurship University of Applied …

18. oktoobril toimub Sisekaitseakadeemias Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu visioonipäev “JULGE OLLA”. Tänavusel visioonipäeval kutsume Sind kaasa mõtlema, kas haridus ja haritud inimesed tagavad meie riigi JULGE OLEKU ja kui haridus on väärtus, siis kes tegelevad väärtusloomega? Kuidas tagada Eesti riigile elutähtsate …

7. septembril toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemaline kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid tutvustavad oma teadustegevust, koostöövõimalusi ja tulevikuperspektiive. Kohtumisel liitub Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu Eesti hea teadustava kokkuleppega. Marten Juurik, Eesti Teadusagentuuri …

Uuest õppeaastast asus Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) juhtima Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, vahetades sellel kohal välja Lennuakadeemia rektori Koit Kaskeli. Täname Koit Kaskelit aktiivse panuse eest RKRNi eestvedamisel just dialoogi algatamisel ja läbiviimisel ühiskonnas. RKRNi uus juht Enno Lend: …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu jagas taas stipendiumeid parimate lõputööde autoritele. Parimad tööd selgitati välja igas kõrgkoolis sisekonkursi korras ning töö autoreid tunnustati aukirjaga kõrgkoolide lõpuaktustel. Stipendiumite suuruseks on 1000 eurot iga liikmeskõrgkooli kohta. Stipendiumi eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, …

Tänavu esmakordselt läbi viidud Eesti rakenduskõrgkoolide maineuuringust selgus, et 42 protsenti Eesti 15-60-aastastest elanikest peab rakenduskõrgkoolides pakutavat haridust võrreldes akadeemilise kõrgharidusega heaks ning 30 protsenti suurepäraseks või väga heaks. Rahuldavaks või halvaks peab rakenduslikku kõrgharidust vähem kui viiendik ehk 17 …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kuulutab välja iga-aastase stipendiumikonkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi. Rakenduskõrgharidust väärtustava stipendiumi suuruseks on 1000 eurot iga RKRNi liikmeskõrgkooli …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kuulutab taas välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi, tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga ning teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses või ühiskonnas. …

Tänavu andis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu õpilaste teadusfestivalil esmakordselt välja kaks eriauhinda, mille pälvisid Karl-Magnus Pruul (Häädemeeste Keskkool) ja Reigo Raal (Pärnu Ühisgümnaasium). Esimese koha pälvis Karl-Magnus Pruuli töö „Hoone 3D-mudeli loomine läbi fotogramm-meetria“ ja on RKRNi juhi ja Lennuakadeemia rektori …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kohtus 7.-8. aprillil toimunud koostööreisi raames Läti Haridus- ja Teadusministeerumi kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni osakonnaga. Osakonna asedirektor Dace Jansone ja vanemekspert Daiga Ivsina andsid ülevaate Läti kõrgharidussüsteemist ning eesseisvatest muudatustest ja arengutest. Arutati kõrghariduse rahastamise, teadus- ja …