News

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu korraldas 20. oktoobril iga-aastast visioonipäeva, mis seekord keskendus distantsõppe, digipraktika, digipedagoogika ja digikeskkonna teemadele. Enda vaadet ja kogemusi distantsõppe perioodist avasid nii kõrgkoolide kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ning tudengid. Esitleti rakenduskõrgkoolide parimaid praktikaid ja näiteid, …

Estonian Rectors’ Conference of Universities of Applied Sciences (RCUAS) announces a scholarship competition with the aim to value applied research conducted by the students of universities of applied sciences, stimulate students´ activity in compiling their projects and recognize the students …

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele. Oleme sellele vastavalt muutnud õppekorraldust ja seadnud eesmärgiks tagada õpieesmärkide saavutamise semestriplaanides ette nähtud tähtajaks, korrigeerides seda vajadusel vastavalt muudatustele eriolukorras. Kõrgkoolide põhitähelepanu …

Estonian Rectors´ Conference of Universities of Applied Sciences presents the vision document “Professional higher education in 2035” that was compiled by the members of RCUAS. The employees of the higher education department of the Estonian Ministry of Education and Research …

Foundation of Estonian UAS’ 2019 activity report reflects RCUAS’ members joint activities and cooperation – events and meetings with partners. The report provides an overview of the improvement of applied higher education and one can also find Vice Rectors for …

Today, RKRN visited the Cultural Affairs Committee of the Riigikogu. The forthcoming RKRN vision document, prepared by the Universities of Applied Sciences, was presented. Topics discussed: * the financing model for higher education, including the impact of the lack of …

RKRN Vision Day took place in Estonian Aviation Academy (EAVA), in Tartu, on Oct 22, 2019. Programme: 10:00-10:30 Gathering, coffee/tea 10:30-11:00 Welcome and opening words: Mr Ants Aaver, Vice Rector for Academic Affairs of the EAVA Mr Indrek Reimand, Deputy …