Uudised

Selgunud on rakenduslike teadus- ja arendustööde 2020. aasta konkursi võitja. Kokku esitati konkursile kuus tööd erinevatest rakenduskõrgkoolidest: Hindamiskomisjon tõi välja, et kõik konkursile esitatud tööd väärivad esiletõstmist. Tööd on mahukad, hästi vormistatud, hea sõnakasutusega ning tugeva empiirilise osaga. Võidutööks valiti Vaido …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu korraldab taas iga-aastast visioonipäeva, mis toimub 20. oktoobril Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Seekord keskendume distantsõppe, digipraktika, digipedagoogika ja digikeskkonna teemadele. Enda vaadet ja kogemusi distantsõppe perioodist avavad nii kõrgkoolide kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad ning tudengid. Esitleme …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu jagas stipendiumeid parimatele rakenduskõrgkoolide lõputööde autoritele. Parimad lõputööd selgitati välja igas kõrgkoolis sisekonkursi korras ning töö autorit tunnustati aukirja ja stipendiumiga kõrgkoolide lõpuaktustel. Parima lõputöö stipendiumi aastal 2020 pälvisid järgmised rakenduskõrgkoolide lõpetajad: Liis Tiisvelt, Tallinna Tehnikakõrgkool: „Gelatex® tekstiilmaterjali …

Pikendasime rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tähtaega 14. septembrini ja ootame osalema rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ja uurimisgruppe, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus toode, teenus ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine! Konkursi eesmärk: * väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) kuulutab välja stipendiumikonkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi. Parima töö valib välja RKRN-i liikmeskõrgkool sisekonkursi korras ning töö …

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele. Oleme sellele vastavalt muutnud õppekorraldust ja seadnud eesmärgiks tagada õpieesmärkide saavutamise semestriplaanides ette nähtud tähtajaks, korrigeerides seda vajadusel vastavalt muudatustele eriolukorras. Selleks on …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogul valmis jaanuaris visioonidokument “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”, mille koostamisse panustasid RKRN-i liikmed ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna töötajad. Heideti pilk sellele, mis on viimase 15 aasta jooksul muutunud ning kuhu oleme jõudnud. Analüüsiti kõrghariduse arengusuundi, rahastamise küsimusi …

Eesti Lennuakadeemias toimus 21. veebruaril uue rektori Koit Kaskeli inauguratsioonitseremoonia. Tervituskõne pidas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, kes rõhutas oma kõnes Lennuakadeemia olulisust ja unikaalsust Eesti rakenduskõrgharidusmaastikul ning soovis Koit Kaskelile edu uues ametis ja …

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid 2019. aasta tegevuse aruandega saab tutvuda SIIN. Aruandesse on koondatud RKRN liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused, nt traditsiooniline õppereis välisriiki tutvumaks kohalike kõrgharidusarengutega. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ning edendamiseks tehtud …

Täna käis RKRN külas Riigikogu kultuurikomisjonil. Tutvustati valmivat RKRN visioonidokumenti, mis on koostatud rakenduskõrgkoolide poolt ja osaliselt ka sisendi andmiseks riigi üldisesse haridusstrateegia kujundamisse. Arutleti: *kõrghariduse rahastamismudeli üle, sh rakenduskõrgkoolide teadus-, arendus ja loometegevuse (TAL tegevuse) baasrahastamise puuduse mõjust kõrgkoolide …