Uudised

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kuulutab välja iga-aastase stipendiumikonkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi.   Rakenduskõrgharidust väärtustava stipendiumi suuruseks on 1000 eurot iga RKRNi …

Minister Kristina Kallas sõnas 9. mail rakenduskõrgkoolide rektoritega kohtudes, et rakenduskõrghariduse tähtsus kasvab ja seda toetavad nii elukestev õpe, õppimiskohustuse pikendamine, aga ka digi- ja rohepöördest tulenevate oskuste vajadus tööturul.   Rakenduskõrgkoolide rektorid kohtusid 9. mail haridusminister Kristina Kallasega, et …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu koostöös Tallinna Strateegiakeskusega kuulutab välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi, tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga ning teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses …

12.-14. aprillil toimus Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu koostööreis Oslosse. Mõnepäevase külastuse raames kohtuti Norra kõrgkoolide ühendusega Universities Norway ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna esindajatega.   Kohtumistel tutvuti Norra kõrgharidussüsteemi, riiklike strateegiate ja tulevikutrendidega ning heideti pilk kõrghariduse ees seisvatele väljakutsetele. …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tunnustas tänavusel õpilaste teadusfestivalil kahte uurimistööd ja premeeris mõlemat autorit 400-eurose eriauhinnaga.   Esimese võidutöö autor on Albert Loog Tallinna Reaalkooli 12. klassist, teemaks „Fotopolümeerist SZ2080 3D prinditud nanoarhitektuursete võrestruktuuride pürolüüsijärgse kahanemise uurimine“, juhendajad PhD Hugo Mändar …

Teisipäeval, 14. märtsil kohtusid rakenduskõrgkoolide rektorid EASi ja Kredexi ühendasutuse juhatuse esimehe Lauri Lugna, juhatuse liikme Sigrid Harjo ja rakendusuuringute programmi (RUP) juhi Madis Raukasega, et kaasata kõrgkoole lahendama ettevõtete teadmismahukaid arendusi.   Kohtumise sisuks oli rakenduskõrgkoolide ja ettevõtete koostöö …

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRNi liikmete omavaheline koostöö, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud rakenduskõrghariduse edendamiseks ja ühishuvide esindamiseks tehtavad tegevused. Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina täidab RKRN keskset rolli rakenduskõrgkoolide infovahetuse tagamisel nii rektorite kui ka valdkondlike …

Sel nädalal kohtusid Kaitseväe Akadeemias kõrgkoolide rektorid, et arutada ühist koostöökogemust ja institutsionaalse akrediteerimise, doktoriõppe ning kõrghariduse rahastamise tulevikuvõimalusi.  „Nende valdkondade arengust ja selle mõjust on ülikoolidel kui ka kõrgkoolidel ühelt poolt küllalt pikk kogemus, teisalt peab enne muutmist põhjalikult …