Uudised

Tänavu viidi teistkordselt läbi Eesti rakenduskõrgkoolide maine uuring, mille eesmärk oli välja selgitada Eesti rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse maine elanikkonnas. Uuringust selgus, et 29% Eesti 15-60-aastastest elanikest peab rakenduskõrghariduse mainet võrreldes akadeemilise kõrgharidusega suurepäraseks või väga heaks ning 43% peab seda …

Rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide rektorid saatsid Eesti Hariduse Kvaliteediagentuurile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile ühised ettepanekud institutsionaalse akrediteerimise protsessi uuendamiseks.   Pöördumises tuuakse välja, et kõrgkoolide tegevuse terviklik hindamine ja välisekspertide kaasamine on end õigustanud ning seda kinnitavad ka tulemused – Eesti …