Uudised

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kuulutab välja iga-aastase stipendiumikonkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi.   Rakenduskõrgharidust väärtustava stipendiumi suuruseks on 1000 eurot iga RKRNi …

Minister Kristina Kallas sõnas 9. mail rakenduskõrgkoolide rektoritega kohtudes, et rakenduskõrghariduse tähtsus kasvab ja seda toetavad nii elukestev õpe, õppimiskohustuse pikendamine, aga ka digi- ja rohepöördest tulenevate oskuste vajadus tööturul.   Rakenduskõrgkoolide rektorid kohtusid 9. mail haridusminister Kristina Kallasega, et …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu koostöös Tallinna Strateegiakeskusega kuulutab välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi, tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga ning teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses …