Uudised

Teisipäeval, 14. märtsil kohtusid rakenduskõrgkoolide rektorid EASi ja Kredexi ühendasutuse juhatuse esimehe Lauri Lugna, juhatuse liikme Sigrid Harjo ja rakendusuuringute programmi (RUP) juhi Madis Raukasega, et kaasata kõrgkoole lahendama ettevõtete teadmismahukaid arendusi.   Kohtumise sisuks oli rakenduskõrgkoolide ja ettevõtete koostöö …

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRNi liikmete omavaheline koostöö, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud rakenduskõrghariduse edendamiseks ja ühishuvide esindamiseks tehtavad tegevused. Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina täidab RKRN keskset rolli rakenduskõrgkoolide infovahetuse tagamisel nii rektorite kui ka valdkondlike …