Uudised

Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu visioonipäev tõi kokku rakenduskõrgkoolide, ülikoolide, Eesti hariduse kvaliteediagentuuri, haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti üliõpilaskonna, tööandjate ja mitmete teiste esindusorganisatsioonide esindajad, et ühiselt arutleda kõrgkoolide kvaliteedihindamise olukorra ja tuleviku vajaduste üle.   “Kvaliteetse kõrghariduse pakkumine on iga kõrgkooli eesmärk …

17. oktoobril toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgkoolide visioonipäev. Tänavusel visioonipäeval on fookuses kõrghariduse kvaliteedi ja selle hindamise teemad.   Visioonipäeva avaettekandes teeb Helka Kekäläinen (KARVI) ülevaate Soome kõrghariduse kvaliteedi hindamise hetkeseisust ja tuleviku vaatest ning jagab Soome inspireerivaid praktikaid. Eesti …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ELNET Konsortsiumi koostöö tõi rakenduskõrgkoolidele ligipääsu seitsmele uuele teadusandmebaasile. Andmebaaside kasutus võimaldab teha rakenduskõrgkoolidel veelgi kvaliteetsemat õppe- ja teadustööd.   Ühises koostöös ellu viidud algatus toob rakenduskõrgkoolidele kasutada seitse uut teadusandmebaasi: Oxford University …