Uudised

14. veebruaril kohtusid rakenduskõrgkoolide rektorid Eesti Kunstiakadeemias ülikoolide rektoritega, et kõrghariduse käekäiku puudutavad küsimused koos läbi arutada ning kaardistada nõukogude seisukohad.   Kohtumisel käsitleti kõrghariduse rahastamise väljavaateid ning seda, kuidas koolide akrediteerimisprotsessi paremaks muuta, samuti e-ülikooli ja digitaliseerimise küsimusi ning …

RKRN täidab Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina keskset rolli infovahetuse tagamisel rakenduskõrgkoolide, riiklike institutsioonide ja koostööpartnerite vahel ning räägib aktiivselt kaasa kvaliteetse ja ühiskonna vajadustele vastava rakenduskõrghariduse edendamisel ja kõrghariduspoliitika kujundamisel.   RKRN viib ellu tegevusi rakenduskõrghariduse edendamiseks ja populariseerimiseks, …

Tööandjate silmis on rakenduskõrgharidusega spetsialistid kõrgelt hinnatud ning tööturg vajaks rohkem praktiliste oskustega töötajaid, kes suudaksid Eesti majanduse viia maailma tippude hulka.   Sihtasutus Kutsekoda poolt loodud Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduste prognoosid (OSKA) toovad välja, et rakenduskõrgharidus on tööjõuprognoosi …