Statistika

RKRNi kvaliteeditöörühm kogub regulaarselt infot rakenduskõrgkoolide võtmeindikaatorite osas. Graafikus 1 on toodud kõrgharidusõppes õppivate üliõpilaste, vastuvõetute ja lõpetajate arv 2020. aasta kohta. Vastuvõetute arvuna on käsitletud aasta jooksul vastuvõetud õppurid ja lõpetajate arvuna perioodil 1.10.2019–30.09.2020 lõpetanud, sh eksternid.

Graafik 1