Uudised

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRN-i liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ja edendamiseks ning ühistegevuste arendamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade RKRN-i erinevate töörühmade tegevustest 2020. aastal …

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kuratooriumi esimeheks valiti RKRNi esindaja, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. Kuratooriumi ülesanneteks on teha ettepanekuid EKKA põhimääruse kinnitamiseks või muutmiseks, valida hindamisnõukogude  ja vaidekomisjonide liikmeid ning EKKA juhataja, kinnitada arengukava ja aastaaruanne ning …

Selgunud on rakenduslike teadus- ja arendustööde 2020. aasta konkursi võitja. Kokku esitati konkursile kuus tööd erinevatest rakenduskõrgkoolidest: Hindamiskomisjon tõi välja, et kõik konkursile esitatud tööd väärivad esiletõstmist. Tööd on mahukad, hästi vormistatud, hea sõnakasutusega ning tugeva empiirilise osaga. Võidutööks valiti Vaido …