Kontakt & Kalender

RKRN esimees 2021/2022
Koit Kaskel, Eesti Lennuakadeemia rektor
E-post: koit.kaskel@eava.ee

RKRN aseesimees 2021/2022:
Marek Link, Sisekaitseakadeemia rektor
E-post: marek.link@sisekaitse.ee

ISTUNGID ja ÜHISTEGEVUSED 2022. aastal

Jaanuar
19. jaanuar – RKRN istung ja kohtumine Rektorite Nõukoguga Tallinna Ülikoolis

Veebruar
15. veebruar- RKRN istung Kaitseväe Akadeemias

Märts
8. märts – RKRN istung ning kohtumine haridus- ja teadusministriga Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

15. märts – RKRN kohtumine Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuriga

Aprill
7.-8. aprill – RKRN koostööreis Lätti

Mai
23.-24. mai – EURASHE 31. aastakonverents Brüsselis

25.-27. mai – koostööreis Belgiasse

August
25. august – RKRN istung, väljasõit Eestis

September
20. september – RKRN istung Eesti Lennuakadeemias

Oktoober
18. oktoober – RKRN visioonipäev

November
15. november – RKRN istung ning kohtumine haridus- ja teadusministriga Kõrgemas Kunstikoolis Pallas

Detsember
13. detsember – RKRN jõuluistung Tallinnas