2023

RKRNi visioonipäev

2023, 17. oktoober - Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimub visioonipäev, mille fookuses on kõrghariduse kvaliteedi hindamine.

RKRN esimees 2023/2024 Ulla Preeden

2023, 9. mai - RKRNi esimeheks 2023/2024 õppeaastaks valitakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden

2022

RKRNi visioonipäev “JULGE OLLA” ja RKRNi 30. tegevusaasta täitumine

2022, 18. oktoober - Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tähistab 30. aastapäeva. Selle vääriliseks tähistamiseks toimub Sisekaitseakadeemias visioonipäev “JULGE OLLA”, kus kutsuti osalejaid kaasa mõtlema, kas haridus ja haritud inimesed tagavad riigi JULGE OLEKU ja kuidas tagada Eestile elutähtsate teenuste võimekus ning selleks vajalikud spetsialistid. Arutati, kuidas kasvatada kõrgkoolidest tulevat innovatsiooni mahtu ning jõuda ettevõtetele vajalikuks arenduspartneriks. Viimastel paneelides arutleti kõrghariduse tuleviku üle ning oma kogemust jagasid rakenduskõrgkoolide silmapaistvad vilistlased.

Hea teadustavaga liitumine

2022, 7. september - Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimub rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid tutvustavad oma teadustegevust ja liituvad hea teadustava kokkuleppega.

RKRN esimees 2022/2023 Enno Lend

2022, 17. mai - RKRN esimeheks 2022/2023 õppeaastaks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend

2021

RKRNi visioonipäev “Tuleviku elukeskkond”

2021, 19. oktoober - Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimub visioonipäev “Tuleviku elukeskkond”, kus kutsuti osalejaid kaasa mõtlema, millises elukeskkonnas soovime tulevikus elada. Tutvustati ja uuriti tuleviku elukeskkonna erakordseid lahendusi, mis on valminud Eesti rakenduskõrgkoolides.

RKRN esimees 2021/2022 Koit Kaskel

2021, 25. mai - RKRN esimeheks 2021/2022 õppeaastaks valitakse Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel

2020

RKRNi visioonipäev 4D

2020, 20. oktoober - Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor toimub visioonipäev, mis keskendus distantsõppe, digipraktika, digipedagoogika ja digikeskkonna teemadele. Esitleti rakenduskõrgkoolide parimaid praktikaid, kuidas läheneti pandeemia perioodil praktiliste asjade õppimisele ning millised loovad ideed tekkisid. Arutleti, millised on õppetöö keskkonna väljakutsed uues olukorras ning milliseid kogemusi ja praktikaid saab ka edaspidi rakendada.

RKRN esimees 2020/2021 Mait Rungi

2020, 27. mai - RKRN esimeheks 2020/2021 õppeaastaks valitakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi

Valmib visioonidokument “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”

2020, 10. jaanuar - Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogul valmib visioonidokument “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”, kus heideti pilk sellele, mis on viimase 15 aasta jooksul muutunud ning kuhu oleme jõudnud. Analüüsiti kõrghariduse arengusuundi, rahastamise küsimusi ning rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide rolli Eesti kõrgharidusmaastikul. Visioonidokumendi koostamisse panustasid RKRN-i liikmed ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna töötajad.

2019

RKRNi visioonipäev kõrghariduse arengusuundadel

2019, 22. oktoober - Eesti Lennuakadeemias toimub visioonipäev, kus arutleti rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis ja Euroopas ning visandati tulevikuvaade, milline on rakenduskõrgharidus aastal 2035.

RKRN esimees 2019/2020 Ülle Ernits

2019, 7. mai - RKRN esimeheks 2019/2020 õppeaastaks valitakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits

2018

RKRNi visioonipäev „Kuhu lähed, Eesti (rakendus)kõrgharidus?“

2018, 23. oktoober - Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimub visioonipäev „Kuhu lähed, Eesti [rakendus]kõrgharidus?“, kus esitatakse küsimusi ja otsitakse vastuseid kõrghariduse tuleviku osas. Fookuses on nii kõrghariduse suunad ja rahastamine üldisemas plaanis kui ka rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide roll Eesti kõrgharidusmaastikul.

RKRN esimees 2018/2019 Ulla Preeden

2018, 16. mai - RKRN esimeheks 2018/2019 õppeaastaks valitakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden

2017

RKRN 25. tegevusaasta täitumine

2017, 17. oktoober – Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tähistatakse RKRN 25. tegevusaasta täitumist.

RKRN esimees 2017/2018 Enno Lend

2017, 22. august - RKRN esimeheks 2017/2018 õppeaastaks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend

2016

RKRN esimees 2016/2017 Jaanus Jakimenko

2016, 17. mai – RKRN esimeheks 2016/2017 õppeaastaks valitakse Jaanus Jakimenko, kes on Eesti Lennuakadeemia rektor 2014. aasta sügisest. Sellest ajast alates on ta ka RKRN liige.

2015

Uuendatud RKRN koostööleping

2015, 2. juuni – üksteist RKRN liikmeskõrgkooli kirjutavad alla uuendatud RKRN koostöölepingule. Lepingu eesmärgiks on Eesti rakenduskõrgkoolide ühistegevuse arendamine, ühiste seisukohtade kujundamine ja ühishuvide esindamine rakenduskõrghariduse edendamise ning hariduspoliitika kujundamise valdkondades Eestis. Eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks teevad rakenduskõrgkoolide rektorid koostööd RKRN kaudu.

RKRN esimees 2015/2016 Tiit Roosmaa

2015, 1. aprill - RKRN esimeheks saab Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Tiit Roosmaa, kes on selles ametis 2015/2016 õppeaasta lõpuni.

2014

Valmib RKRN koostööuuring

2014, 19. mai – Riigikogu Kultuurikomisjonis tutvustatakse 2014. aasta märtsis valminud RKRN koostööuuringut “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020”, millest saab rakenduskõrgkoolide koostööd ja arengumudeleid käsitlev raamdokument. Uuringu põhiküsimuseks oli: millised peaksid olema Eesti rakenduskõrgkoolide struktuur ja koostoimemudelid tulevikus, pidades silmas kõrgkoolide põhitegevuste juhtimist, konkurentsivõimet ja väljundi kvaliteeti Euroopa kõrgharidusruumis.

RKRN esimees 2014/2015 Krista Tuulik

2014, 11. mai - RKRN esimeheks 2014/2015 õppeaastaks valitakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Krista Tuulik.

2013

RKRN esimees 2013/2014 Enno Lend

2013, 15. mai - RKRN esimeheks 2013/2014 õppeaastaks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend.

2012

Mergers in Higher Education – Success or Failure?

2012, 5. oktoober – korraldatakse Kumu kunstimuuseumis rahvusvaheline kõrghariduskonverents “Mergers in Higher Education – Success or Failure?”

2011

RKRN esimees 2011/2012 ja 2012/2013 Jaan Tamm

2011, 17. mai - RKRN esimeheks 2011/2012 õppeaastaks valitakse Jaan Tamm, Eesti Lennuakadeemia rektor, kes on ühtlasi ka 2012/2013 õppeaastal RKRN esimeheks.

2010

Sihtasutuse asutamine

2010, 9. september – asutatakse sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid (SA ERK) RKRN koostöö korraldamiseks. SA ERK tegevuse eesmärgiks on Eesti rakenduskõrghariduse edendamine, Eesti rakenduskõrgkoolide ühistegevuse arendamine ning ühishuvide esindamine.

RKRN esimees 2010/2011 Vallo Nuust

2010, 22. mai - RKRN esimeheks valitakse 2010/2011 õppeaastaks Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust.

2009

RKRN esimees 2009/2010 Ülle Ernits

2009, 1. september - RKRN esimeheks 2009/2010 õppeaastaks valitakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Uued allkirjastajad

2009, 27. jaanuar – Tallinna Pedagoogiline Seminar, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Eesti-Ameerika Äriakadeemia allkirjastavad Kvaliteedideklaratsiooni

2008

RKRN esimees 2008/2009 Anneli Kannus

2008, 1. september - 2008/2009 õppeaastal juhib RKRN tegevust Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus.

2007

RKRN esimees 2007/2008 Mati Lukas

2007, 1. september - 2007/2008 õppeaastaks valitakse esimeheks Mainori Kõrgkooli rektor Mati Lukas.

2006

Konverents “Rakenduskõrgkoolid tulevikuühiskonnas”

2006, 2-3. november – Eesti Rahvusraamatukogus toimub esimene RKRN konverents “Rakenduskõrgkoolid tulevikuühiskonnas”, mille eesmärgiks on avada rakenduskõrgkoolide ülesanded Eesti tulevikuühiskonnas, käsitleda koostöövõimalusi ettevõtlus- ja kõrghariduskeskkonnas ning integratsiooni Euroopa kõrgharidusruumiga. Konverentsi avasõnad tulevad Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi poolt, osa võtavad rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide esindajad, haridusspetsialistid, poliitikud ja ettevõtjad.

RKRN esimees 2006/2007 Arvi Altmäe

2006, 1. september - RKRN esimeheks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Arvi Altmäe.

Uus koostööleping

2006, 18. mai – RKRN liikmed sõlmivad uue koostöölepingu ja töökorra, mis näeb ette esimehe ja aseesimehe iga-aastase vahetuse rotatsiooniprintsiibi kohaselt.

Uued allkirjastajad

2006, 23. märts – Kvaliteedideklaratsiooni allkirjastavad Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

2005

RKRN esimees 2005/2006 Kalle Tammemäe

2005, 1. september - RKRN esimeheks 2005/2006 õppeaastaks valitakse Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Kalle Tammemäe.

Ühine Kvaliteedideklaratsioon

2005, 26. jaanuar – üheksa rakenduskõrgkooli rektorit kirjutavad alla ühisele Kvaliteedideklaratsioonile sooviga tugevdada Eestis pakutava rakenduskõrghariduse konkurentsivõimet

2004

RKRN esimees 2004/2005 Villu Mikita

2004, 1. september - 2004/05 õppeaastal on RKRN esimeheks Tartu Lennukolledži rektor Villu Mikita.

1993

Põhikirja registreerimine

1993, 2. märts – registreeritakse Eesti Vabariigi Kultuuri- ja Haridusministeeriumi juures RKRN põhikiri

1992

Esimene esimees – Arvi Altmäe

1992-2004 – esimeseks RKRN esimeheks valitakse Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Arvi Altmäe.

RKRN asutamine

1992, oktoober – asutatakse Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu – RKRN.