Koostöövõrgustikud

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu on Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsiooni – EURASHE – liige. EURASHEga on liitunud rakenduskõrgkoolid, kõrgkoolidest moodustatud nõukogud või assotsiatsioonid ning ülikoolide kolledžid 40 riigist nii Euroopas kui väljaspool Euroopat ja selle eesmärgiks on Euroopa kõrgharidusruumis (EHEA) kõrghariduse huvide edendamine ja Euroopa kõrgharidus- ja teadusruumi (EHERA) arengule kaasa aitamine.

EURASHE peab oluliseks partnerlust ja koostööd ka teiste maailma piirkondadega. Loodud on suhted Kanada, Ameerika Ühendriikide, Kesk-Ameerika, Kesk-Aasia ja Kariibi mere piirkonnaga.