Ajalugu

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) asutati 1992. aasta oktoobris.

 

2. märtsil 1993 registreeriti EV Kultuuri- ja Haridusministeeriumi juures RKRN kui ühiskondliku organisatsiooni põhikiri.

 

Esimene RKRN esimees oli Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Arvi Altmäe, kelle esimeheaeg kestis 2004. aastani.

 

2004/05 õppeaastal oli RKRN esimeheks Tartu Lennukolledži rektor Villu Mikita.

 

2005/06 õppeaastal oli esimeheks Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Kalle Tammemäe, aseesimeheks Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust.

 

 

18. mail 2006 sõlmiti uus koostööleping ja töökord, mis nägi ette esimehe ja aseesimehe iga-aastase vahetuse rotatsiooniprintsiibi kohaselt.

 

2006/07 õppeaastaks valiti esimeheks Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Arvi Altmäe ja aseesimeheks Mainori Kõrgkooli rektor Mati Lukas.

 

2.-3. novembril 2006 toimus Eesti Rahvusraamatukogus esimene RKRN konverents “Rakenduskõrgkoolid tulevikuühiskonnas”.

 

2007/08 õppeaastaks valiti esimeheks Mainori Kõrgkooli rektor Mati Lukas ja aseesimeheks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus.

 

2008/09 õppeaastal juhtis RKRN tegevust Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus.

 

2009/10 õppeaastal juhtis RKRN tegevust Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

 

 

9. septembril 2010 asutati RKRN koostöö korraldamiseks ja rakenduskõrgkoolide ühisprojektide elluviimiseks sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid.

 

2010/11 õppeaastal juhtis RKRN tegevust Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust.

 

2011/12 ja 2012/13 õppeaastatel juhtis RKRN tegevust Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm.

 

2013/2014 õppeaastaks valiti RKRN esimeheks Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, aseesimeheks Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Krista Tuulik.

 

2014/2015 õppeaasta RKRN esimeesteks olid Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Krista Tuulik (I poolaastal) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Tiit Roosmaa (II poolaastal).

 

 

2. juunil 2015 kirjutati alla uuendatud RKRN koostöölepingule, milles täpsustati eesmärke ja nõukogu töökorda.

 

2015/2016 õppeaastal oli RKRN esimees Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Tiit Roosmaa ja aseesimees Eesti Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko.

 

2016/2017 õppeaastal oli RKRN esimees Eesti Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko ja aseesimees Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend.

 

2017/2018 õppeaastaks valiti RKRN esimeheks Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, aseesimeheks Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust.

 

2018/2019 õppeaastal oli RKRN esimeheks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, aseesimeheks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

 

2019/2020 õppeaastaks valiti RKRN esimeheks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, aseesimeheks Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi.

 

2020/2021 õppeaastaks valiti RKRN esimeheks Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi, aseesimeheks Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel.

 

2021/2022 õppeaastaks valiti RKRN esimeheks Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel, aseesimeheks Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link.

 

2022/2023 õppeaastaks valiti RKRN esimeheks Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, aseesimeheks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

 

2023/2024 õppeaastaks valiti RKRN esimeheks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, aseesimeheks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.