Iirimaa kõrgkoolide külastus

05.05.2015

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liikmed külastasid 26.-30. aprillini Iirimaa kõrgkoole. Käidi Dundalk Institute of Technology‘s ja Athlone Institute of Technology‘s, kus tutvuti õppetöö korraldusega üldisemalt, tehti ringkäike erinevates laborites, tutvuti väike-ettevõtete inkubatsiooni võimalustega. Dublinis kohtusid rektorid Iiri tehnoloogia instituute ühendava katusorganisatsiooni IOTI juhtkonnaga, räägiti Iiri kõrgharidussüsteemist, organisatsiooni ülesannetest ja eesmärkidest lähemalt ning eesseisvatest väljakutsetest. Iirimaa üliõpilaskond on kasvamas, palju suundub nende kõrgkoolidesse üliõpilasi Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, samal ajal kõrgharidusele eraldatavaid ressursse vähendatakse. Kõrgharidust saab omandada inglise keeles, iiri keeles õpetatakse vaid keskkooli tasandini. Loodi hulk uusi kontakte ja arutati mobiilsuse teemadel. Õppereisil osalesid Ülle Ernits, Helle Noorväli, Anneli Kannus, Jaanus Jakimenko, Vallo Nuust, Tiit Roosmaa, Enno Lend, Lauri Tabur ja sihtasutusest Eesti Rakenduskõrgkoolid Jana Praun.