Magistriõpe rakenduskõrgkoolides

10.06.2019

Teada on, et pärast rakenduskõrghariduse või bakalaureuse omandamist on võimalik oma haridusteed jätkata magistriõppes. Täna saab juba viies RKRNi liikmeskõrgkoolis asuda õppima magistriõppe õppekavadele.
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on avatud terviseteaduse magistriõppe õppekava. Reet Urban, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava dotsent: “Magistriõpe on loogiline jätk bakalaureusetaseme õppele. Eelkõige väljendub selle tähtsus võimaluses jätkata tasemeharidust oma kutsealal ja omandada spetsialistipädevus kitsamas erialavaldkonnas. Koos süvendatud erialateadmistega kaasnevad üldpädevus, mis väljendub eelkõige teaduspädevuses ja kvaliteedijuhtimises. Magistritasemel tervishoiutöötaja võiks olla eestvedajaks eriala tõenduspõhisel arendamisel ja tal on ettevalmistus, mis võimaldab tal saada oma eriala eksperdiks.”
Samuti pakub terviseteaduse magistriõpet Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
Hiljuti nimemuutuse läbi teinud Kaitseväe Akadeemias saavad sõjaväelise juhtimise magistriõppesse kandideerida tegevväelased, kellel on kehtiv riigisaladusele juurdepääsu luba, kõrghariduse I aste sõjaväelise juhtimise erialal või kõrgharidus koos sõjaväelise väljaõppe I astmega. Täpsemate sisseastumistingimustega saab tutvuda siin.
Veebruaris Tallinnas uue õppehoone avanud Sisekaitseakadeemia pakub sisejulgeoleku magistriõpet ning Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on juba aastaid võimalik õpinguid jätkata inimressursside juhtimise, finantslahenduste juhtimise ja rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppekavadel.
Tutvu kindlasti sisseastumistingimustega ja tee otsus targema tuleviku heaks – maailm on avatud haritumatele!