OTSIME JUHATUSE LIIGET (KONKURSS ON LÕPPENUD)

01.10.2019

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid on loodud aastal 2010. Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on Eesti rakenduskõrghariduse edendamine, Eesti rakenduskõrgkoolide ühistegevuse arendamine ning ühishuvide esindamine.

Otsime alates 01. jaanuarist 2020 juhatuse liiget, kelle töö sisuks on:

• Esindada ja juhtida Sihtasutuse igapäevast tegevust, sh korraldada Sihtasutuse raamatupidamist;
• Koordineerida Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) tegevust – koostada tegevuskava, korraldada ja toetada istungeid ja kohtumisi partnerorganisatsioonidega Eestis ja välismaal;
• Valmistada ette Sihtasutuse eelarve ja majandusaasta aruanne;
• Korraldada rakenduskõrgharidust tutvustavaid ja propageerivaid tegevusi, üritusi ning kommunikatsiooni;
• Täita muid juhatuse liikmele seaduse ja /või Sihtasutuse põhikirjaga kehtestatud kohustusi ning ülesandeid.

Kasuks tulevad:
Magistrikraad, hea suhtlemis- ja inglise keele oskus, teadmised sihtasutuste ja/või mittetulundususühingute juhtimisest ning kõrghariduse korraldusest Eestis, eelarve koostamise ja jälgimise oskus, analüüsivõime, iseseisvus.

Omalt poolt:
Võimaldame kaugtööd, paindlikku tööaega, tööülesannete täitmist toetavaid koolitusi, 35 kalendripäeva pikkust puhkust.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 21. oktoobriks 2019 aadressile info@rkrn.ee. Lisainfo telefonil 5201345.