Parim rakenduskõrgkooli üliõpilastöö 2014

18.06.2014

Selgunud on 2014. aasta rakenduskõrgkoolide parimad üliõpilastööd ja autorid. Stipendiumi suurus, millega silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi tunnustatakse, on 400€.

1. Kadri Kütt, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor: „Strateegiline planeerimis- ja hindamissüsteem Politsei- ja Piirivalveameti näitel“, juhendajad Mare Kurvits, Raul Savimaa
2. Margus Rätsep, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused: „MIMO radari virtuaalvõre modelleerimine“, juhendajad Ivo Müürsepp ja Mari-Anne Meister
3. Elerin Tamp, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool: „Erisoodustuste maksustamisega seotud kohtulahendite analüüs“, juhendaja Kaidi Kallaste
4. Annika Kuusk, Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool: „Ökomärgis roheline võti konkurentsivõime ja kliendieelistuse mõjurina Eesti majutusettevõtete näitel”, juhendaja Tiit Kask
5. Marju Ignatjeva, Eesti Infotehnoloogia Kolledž: „Tarkvaraprojekti arenduse ja testimise taristu automatiseerimine Cybernetica AS-i näitel”, juhendaja Margus Ernits
6. Riina Reinson, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool: „Külmpolümeriseeruva akrüüli ja karestatud akrüülhamba vaheline nakketugevus”, juhendajad Tõnu Kauba, Marit Paljak
7. Konstantin Rõbkin, Tallinna Tehnikakõrgkool: „Kunsti ja digitaalmeedia keskus”, juhendajad Ott Kadarik, Mihkel Tüür
8. Kerstin Likk, Eesti Lennuakadeemia: „Tartu lennujaama automaatinfoteeninduse süsteemi teostatavuse uuring”, juhendaja Jaan Tamm
9. Eeva-Liisa Sibul, Tartu Tervishoiu Kõrgkool: „Kroonilisest vaagnavalust tingitud seksuaalse düsfunktsiooniga naispatsientide füsioterapeutiline hindamine ja ravi“, juhendaja Reet Linkberg
10. Kerly Simulman, Sisekaitseakadeemia: „Stalking kui ahistamise erivorm: selle olemus ja viktimisatsioon”
11. Mihkel Salk, Tartu Kõrgem Kunstikool: „Ülevaade Eesti kinomööbli arengust 20. sajandil“ (kirjalik töö) ja „Kino Sõpruse kinotoolide restaureerimine“ (praktiline töö), juhendajad Aivar Oja, Annes Hermann
12. Viktoria Ivanova, Eesti Mereakadeemia: “Eestit läbivate pakitud ohtlike kemikaalide vedu reguleerivate õigusaktide analüüs ja nende vastavus valdkonna olulisematele rahvusvahelistele regulatsioonidele”, juhendaja Anatoli Alop