RAKENDUSKÕRGHARIDUS AASTAL 2035

02.04.2020

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogul valmis jaanuaris visioonidokument “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”, mille koostamisse panustasid RKRN-i liikmed ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna töötajad. Heideti pilk sellele, mis on viimase 15 aasta jooksul muutunud ning kuhu oleme jõudnud. Analüüsiti kõrghariduse arengusuundi, rahastamise küsimusi ning rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide rolli Eesti kõrgharidusmaastikul. Lähemalt saab visioonidokumendiga tutvuda SIIN.