Rakenduskõrgharidust peab jätkuvalt ligi kolmandik elanikest suurepäraseks või väga heaks

12.06.2024

Tänavu viidi teistkordselt läbi Eesti rakenduskõrgkoolide maine uuring, mille eesmärk oli välja selgitada Eesti rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse maine elanikkonnas. Uuringust selgus, et 29% Eesti 15-60-aastastest elanikest peab rakenduskõrghariduse mainet võrreldes akadeemilise kõrgharidusega suurepäraseks või väga heaks ning 43% peab seda heaks.

 

“Rakenduskõrghariduse ja rakenduskõrgkoolide mainele aitab kindlasti kaasa see, kui me räägime oskusharidusest ja selle kasvavast vajadusest ning rollist Eesti ühiskonnas palju rohkem kui seni,” tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees Ulla Preeden.

 

Rakenduskõrgkoolidest hinnati kõige kõrgemalt Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli mainet, mis jagavad kõikide Eesti kõrgkoolide maine pingereas Tartu Ülikooli ja TalTech´i järel kolmandat-neljandat kohta. Nii Eesti Lennuakadeemia kui Tartu Tervishoiu Kõrgkooli puhul väärtustavad vastajad praktilist ja kindlat karjääriteekonda tagavat kõrgetasemelist haridust, tööturul hinnatud lõpudiplomit, usaldusväärsust ja head mainet ühiskonnas. Üsna samal pulgal on elanike silmis ka Sisekaitseakadeemia, Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

 

Ennekõike peavad elanikud ühe hea rakenduskõrgkooli puhul kõige olulisemaks kõrgetasemelist ja praktilist haridust, mis oleks usaldusväärne (vastaks ootustele), võimaldaks erinevaid karjääriväljavaateid ning mille lõpudiplom oleks tööturul hinnatud. Eri vanuserühmade ootused erinevad vähesel määral. 15-24-aastased noored väärtustavad veidi enam kooli head asukohta ning vähem hariduse praktilisust. 25-34-aastased vastajad väärtustavad enam õppimise ja töötamise ühendamist ning erinevaid töö- ja karjääriväljavaateid, samas 35-49-aastased peavad olulisemaks hariduse praktilisust ja edukaid vilistlasi.

 

 

Lisaks kaardistati ka rakenduskoolide õppesuundade üldist mainet elanikkonnas. Sarnaselt eelmise uuringu tulemustele, on elanike silmis jätkuvalt kõige populaarsemad rakenduskõrgkoolides õpetatavad õppevaldkonnad informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (37%), tehnika- ja insenerialad (34%) ning tervis ja meditsiin (29%). Võrreldes paari aasta taguse ajaga, tuuakse tehnikaalasid oluliselt enam välja (+9%) ning mõnevõrra enam on mainitud ka tervist ja meditsiini (+6%).

 

15-24-aastaste seas on pingerida veidi teistsugune. Kui esikolmik kattub üldelanikkonna omaga, siis neljandal kohal on noorte jaoks lennundus (22%) ning ärijuhtimine (21%) ning keskmisest enam soovitaksid nad õppida ka siseturvalisust (18%) ja kunste (12%).

 

Uuringu viis läbi Kantar Emor 16. aprillist 10. maini, selles osales 1124 Eesti elanikku vanuses 15−60 aastat. Rakenduskõrgkoolide maineuuring viidi läbi teist korda – eelmine uuring toimus 2022. aastal.