Rakenduskõrgkoolid alustavad koostööd välistudengite õpetamisel

22.08.2013

Tallinna Tehnikakõrgkool, Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kirjutasid 22. augustil alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on edendada omavahelist koostööd Eestis õppivate välistudengite õpetamisel.
Koostöölepingu kohaselt saavad Eestis õppivad välisüliõpilased sooritada vastavalt oma õppelepingule valikaineid oma vastuvõtva kõrgkooli partnerkõrgkoolis. Kolm lepingu allkirjastanud rakenduskõrgkooli tunnustavad vastastikku läbitud õppeaineid ja ainepunkte ning tulemusi käsitletakse samaväärselt välisüliõpilase vastuvõtvas kõrgkoolis sooritatuga.

SA Archimedes hariduskoostöö keskuse kõrghariduse büroo juhataja Terje Kaelepi sõnul on Erasmuse programmi seisukohalt taoline koostöö välisüliõpilaste vastuvõtul väga tervitatav ja muudab Eesti kõrgkoolid Eestisse õppima tulevate vahetusüliõpilaste jaoks senisest veelgi atraktiivsemaks. “Selline lähenemine aitab ka tasakaalustada väljaminevate ja sissetulevate Erasmuse üliõpilaste vooge üksikute kõrgkoolide lõikes” täiendas Kaelep.
Koostöölepingule kirjutasid alla Tallinna Tehnikakõrgkool rektor Enno Lend, Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.